MIssie en Visie

Missie en expertise

Missie: Complexe vraagstukken (‘wicked problems’) met maatschappelijke impact helpen oplossen.  Een wicked problem kenmerkt zich door: