De boosheid van Gandhi

Heb je het afgelopen jaar tegenslagen gekend? Heb je boosheid en frustraties ervaren? Wat heb je daar mee gedaan? Ze van je afgeschud en verder geen aandacht meer aan besteed? Of heb je een beetje Gandhiaans gehandeld: een vermogen of ?iets' in jezelf geactiveerd waarmee je een negatieve emotie kunt ombuigen in iets constructiefs voor ?n jezelf ?n je omgeving voor de korte en de langere termijn. En wat zou er gebeuren als dit ?vermogen' in organisaties meer de aandacht zou krijgen waardoor mislukkingen, fouten en frustraties (wat zoveel betekent als: belemmeringen om je doel te bereiken) zouden worden omgebogen in mogelijkheden en vormen van positieve energie?
Het onderstaande verhaaltje komt uit:
The 8-th habit: from effectiveness to greatness.
Auteur: Stephen R. Covey.
Uitgeverij: Simon & Schuster, New York, 2004.

Eigenlijk bizar, als er geen racisme en vooroordelen waren, zouden we mogelijk nooit van Gandhi hebben gehoord. De man was dan mogelijk ??n van de zovele succesvolle advocaten geweest die veel geld had verdiend. Vanwege racisme werd hij onderwerp van vernedering binnen een week na zijn aankomst in dat land.
Hij werd vanwege zijn huidskleur uit een trein gegooid en dat vernederde hem zo zeer dat hij een hele nacht op het perron van dat treinstation zat, zich afvragend wat hij kon doen om zijn recht te verhalen.

Zijn eerste antwoord was er een van boosheid. Hij was zo kwaad dat hij een ?oog-om-oog en tand-voor-tand' rechtvaardiging. Hij wilde geweldadig reageren op de mensen die hem zo vernederd hadden. Maar hij stopte zichzelf en zei:"Dat is niet juist." Dat zou hem niet het recht brengen. Het zou hem misschien een korte genoegdoening geven maar geen werkelijk gezonde rechtvaardiging.

Zijn tweede antwoord was om terug te willen gaan naar zijn eigen mensen in India. Die gedachte veegde hij ook weg uit zijn hoofd.
Hij zei:"Je kunt niet wegrennen voor problemen. Je moet er bij blijven en ze onder ogen zien."

En daar is waar een derde optie begon te dagen in zijn geest: het antwoord van de niet geweldadige actie. Vanaf dat punt ontwikkelde hij zijn filosofie van geweldloosheid en praktiseerde dat zijn hele leven en ook bij zijn zoektocht naar rechtvaardigheid in Zuid-Afrika. Hij bleef in dat land twee-en-twintig jaar waarna hij terug ging naar India en daar de onafhankelijkheidsbeweging leidde.
Kortom een prachtige demonstratie van het omzetten van een negatief gevoel in iets dat bijzonder constructief bleek voor talloze mensen.