De veranderingsformule van Gleicher

Combinatie van informatie uit het boek ?De large scale intervention' van Rob de Wilde en Annemiek Geverink met een artikel op http://198.231.69.12/papers/nssc6/becker.pdf

Kun je verandering in een formule vatten? Nee, zeggen de meeste geleerde mensen op dit gebied. Toch kunnen sommige formules wel als effectieve geheugensteuntjes dienen zoals de formule die is ontwikkeld door David Gleicher bij Arthur D. Little.
Het is een elegante formule die gevoelsmatig gewoon in veel situaties ?hout' snijdt. De gedachten van Gleicher zijn gepopulariseerd door Dick Beckhard in de jaren '80.
Ik zelf stootte op de formule na het doorbladeren van een boek over Large Scale Interventions van Rob de Wilde en Annemiek Geverink.

De formule ziet er als volgt uit:

C = D X V X F > R

C = Change/verandering en die doet zich voor als een product van:

D = De gemeenschappelijk gevoelde Dissatisfactie/onvrede
      met de huidige situatie vermenigvuldigd met
V = een gezamenlijke Visie over wat er in de toekomst mogelijk
      is en gemaakt moet worden, en vermenigvuldigd met
F = de ?First Steps'/Eerste stappen om die visie waar te maken,

groter dan de

R = de mogelijke ?Resistance', weerstand tegen die verandering.

Een uitleg van de formule.

Onvrede.
Vaak wordt de onvrede als probleem gezien terwijl het in feite een motivator en eerste hefboom is/kan zijn om een verandering in gang te zetten. Mensen die tevreden zijn met de status quo, of er in ieder geval mee uit de voeten kunnen, zullen niet zo snel hun tijd en attentie aan veranderingsgerelatreerde issues willen spenderen.
Visie.
Het woord visie is een teveel gebruikt woord. Hier heeft het niets te maken met ?mission statements' en dergelijke. Er wordt eenvoudig bedoeld dat vragen worden beantwoord als:
Kan ik me voorstellen wat je bedoelt?
Hoe is dat anders van hoe we de dingen nu doen?
Hoe zal me dat be?nvloeden?
Hoe ziet het eruit als we daar zijn?
Eerste stappen.
Eerstse stappen/'first steps' zijn niet willekeurig welke stappen.
Het zijn stappen die de geloofwaardigheid van het traject laten zien.
En tenslotte de weerstand die te wijten kan zijn aan onvoldoende ?onvrede', visie of ongerichte eerste stappen.

Enkele overwegingen.
Overweeg eens het volgende:
* Als je ontevreden bent, maar hebt geen visie of eerste stappen,
   dan word je gefrustreerd.
* Als je ontevreden bent, en je weet eerste stappen te zetten,
   maar hebt geen visie, dan krijg je het ?project van de maand'- effect.
* Als je een visie hebt, en je zet eerste stappen,
   maar hebt ergens geen onvrede, dan krijg je wishfull thinking.

Denk ook eens aan zoiets als Business Proces Re-engineering. Veel van dat soort processen hebben duidelijk gedefini?erde stappen en methodes (F). Er zijn ook genoeg interessante problemen om aan te pakken maar veel van de problemen die de medewerkers zelf bezig houden kunnen er niet mee worden opgelost (lage D) en veel organisaties hebben er geen benul van hoe ze uitzien als ze er mee klaar zijn (lage V).