Emancipatie: kan de kloof tussen mannen en vrouwen wel worden overbrugd?

Ik stel me wel eens de vraag wat er zou gebeuren als mannen hun vrouwelijke kant meer zouden ontdekken en tot wasdom brengen en vrouwen datzelfde met hun mannelijke kant zouden doen. De pure macho of de pure vrouw schrikt nu misschien. Maar zo vreemd is dat idee niet. Carl Gustav Jung was de eerste die als psycholoog uitgebreide aandacht besteedde aan dit concept. Hij stelde dat in iedere vrouw iets mannelijks schuilt en in iedere man iets vrouwelijks. Hij noemde het mannelijk aspect in de vrouw de animus en het vrouwelijke aspect in de man de anima. Deze aspecten krijgen in het functioneren van het individu vaak geen ruimte, omdat ze zijn of haar uiterlijke aanpassing, of het ideaalbeeld dat iemand van zichzelf heeft, verstoren. De psychische problemen die daar uit voortvloeien kun je lezen in een klein boekje dat door diens vrouw Emma is geschreven met als titel 'animus en anima' (misschien ook een titel voor een emancipatiebeleidsnota?).

Werken aan anima of animus kan maken dat je meer 'heel' wordt. Een meer compleet mens. 
Toch……….. zijn er fantastische verhalen over mannen die deze ontwikkeling wilden, die in ieder geval daardoor vrouwen ook beter wilden begrijpen en daarvoor niet de gelegenheid kregen.

Onderstaand verhaal heb ik toegezonden gekregen van een goede Isra?lische vriendin van me. Arna Leshem. Een toptrainster, psychologe en voormalig hoofd van een kazerne. Een vrouw pur sang die weet wat het is om in ultieme 'mannenomgevingen' te werken. Laat ik het voorzichtig uitdrukken. De story werkte op mijn lachspieren. En niet zo'n beetje ook. Ben benieuwd wat er bij jou gebeurt. Misschien onderschrijf je de vraag zoals gesteld in de titel van deze mail. Arna bedankt.

A man walking along a California beach was deep in prayer. All of a sudden, he said out loud, "Lord grant me one wish." Suddenly, the sky clouded overhead and in a booming voice the Lord said, "Because you have TRIED to be faithful to me in all ways, I will grant you one wish."
The man said, "Build  a bridge to Hawaii for me, so I can drive over any time I want." The lord said, "Your request is very materialistic. Think of the logistics of that kind of undertaking. The supports required to reach the bottom of the Pacific! The concrete and steel it would take! I can do it, but it's hard for me to justify your desire for worldly things. Take a little more time and think of another wish, a wish you think would honor and glorify me."

The man thought about it for a long time. Finally he said, "Lord, I have  been married and divorced four times. All of my wives have said that I am uncaring and insensitive. I wish that I could understand women. I want to  know how they feel inside, what they're thinking when they give me the silent treatment, why they cry, what they mean when they say, 'nothing' and how I can make a woman truly happy".
After a few minutes of silence, the Lord said, " You want two lanes or four on that bridge?"