Over teambuilding gesproken

Uit Tales for trainers: using stories and metaphors to facilitate learning.
Van : Margaret Parkin.

 

Ik was bezig met wat werk voor een grote organisatie in de publieke sector toen ik op een dag betrokken raakte bij een gesprek met de HRM -manager. Ze vertelde me over haar pogingen om van haar staf een team te maken en wat ze daar allemaal al niet voor had georganiseerd.

‘We organiseren bezoeken bij interessante dagen voor hun’, zei ze,’ en ‘vlieg er eens uit’ – dagen, bowling avonden, en Outward Bound cursussen in de Ardennen. Het kost ons een fortuin!’ Na deze laatste zinsnede kreeg haar gezichtsuitdrukking een meer bedenkelijk karakter en zei ze op een beetje treurige toon, ‘Het lijkt niet uit te maken wat we doen, ze lijken het gewoon niet leuk te vinden.’ ‘Wat wil jij eigenlijk met al die uitstapjes en dingen die je doet bereiken?’, vroeg ik op een nieuwsgierige toon. ‘Nou, we willen het teamgericht werken aanmoedigen.’, antwoordde ze me, enigszins verrast door het feit dat ik zo’n na?eve vraag stelde. ‘Doet het dat ook?’, was mijn volgende vraag. ‘Nee,’zei ze’, het maakt geen enkel verschil’, terwijl ze haar blik van me wegdraaide. ‘Vreemd genoeg’, sprak ze vervolgens verder, ‘als we geen uitstapjes organiseren dan werken ze juist wel goed samen…….’ Verwonderd over hetgeen ze zojuist zelf had gezegd schraapte ik mijn keel op vroeg haar of ik iets mocht voorstellen.

‘Ja natuurlijk’, zei ze. Nou”, zei ik weer,’hebt u er nooit aan gedacht om ze gewoon ……..alleen te laten met hun werk? ‘Ahhh…..’,kwam er uit de mond van mijn gesprekspartner terwijl ze voorzichtig instemmend knikte als reactie op mijn ogenschijnlijke woorden van wijsheid. Nadat het gesprek was afgerond en ik die avond thuis kwam, aarzelde ik even om haar niet een exorbitant hoge factuur te sturen voor het consult dat ik haar gegeven had……om eens te kijken of ze dat zou betalen.