Van ambtenaar tot ondernemer!

Uit onderzoek van het A+O fonds Gemeenten onder bijna 8000 gemeenteambtenaren is gebleken dat bijna 19% van hen interesse heeft in het starten van een eigen bedrijf. Deze interesse is er vooral onder hoger opgeleiden. Het kan daarbij gaan om een eigen bedrijf naast een baan als ambtenaar of  om te beginnen als fulltime ondernemer. De aantrekkingskracht van het ondernemerschap is opvallend. Het stereotype beeld van ambtenaren is immers nog altijd dat zij zekerheidszoekers zijn en daarom geen belangstelling hebben om een eigen bedrijf te starten.

Vervolgonderzoek onder bijna 400 gemeenteambtenaren toont aan dat 55% zich nog ori?nteert op het ondernemerschap en dat 21% van hen momenteel een eigen bedrijf heeft naast een baan als ambtenaar. Bijna de helft van de respondenten van het vervolgonderzoek wil het ondernemerschap combineren met hun huidige baan bij de gemeente. Het blijkt dat bij tweederde van degenen die al een bedrijf hebben de werkzaamheden als ondernemer niet in het verlengde liggen van het werk als ambtenaar. Als belangrijkste redenen om het ondernemerschap te ambi?ren worden genoemd de zelfstandigheid van het ondernemerschap, de flexibiliteit van de werktijden en de mogelijkheid meer geld te verdienen.
Van werkgeverszijde worden enkele aarzelingen genoemd. Allereerst het risico dat zaken door elkaar gaan lopen in geval de werkzaamheden in het verlengde liggen van het werk bij de gemeente. Ook de mogelijk lange werktijden als gevolg van de combinatie van ambtenaar en ondernemer wordt als risico gezien voor de gezondheid van de ambtenaar en de productiviteit voor de gemeente.
In het licht van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn deze gegevens interessant. Het ondernemerschap is kennelijk erg aantrekkelijk voor hoger opgeleide ambtenaren. Nu de verwachting is dat deze groep schaarser zal worden in de komende jaren kunnen gemeenten niet stil blijven zitten. De persoonlijke ontwikkelplannen krijgen er een nieuwe optie bij!

Als hoofd P&O bij een gemeente zie ik zo nu en dan wel dat ambtenaren het ondernemerschap overwegen. Meer dan voorheen is het een optie geworden. Ook zie ik dat men toch wel veiligheden inbouwt, bijvoorbeeld in de vorm van parttime opstarten of opdrachten vanuit de gemeente afspreken nadat het ontslag is ingediend. Mijn verwachting is dat de manier waarop hoger opgeleide ambtenaren zijn verbonden aan hun werkgever meer divers wordt. De ambtenaar van de toekomst zal niet alleen door middel van fulltime dienstverband aan de gemeente verbonden zijn, maar ook parttime, deels als zelfstandig ondernemer, bij meerdere werkgevers tegelijk, via tijdelijke verbintenissen of op projectbasis. Overheidsorganisaties kunnen hier maar beter op inspelen want het vaste fulltime dienstverband voor lange tijd is steeds minder van deze tijd!

Zelf heb ik inmiddels de stap gezet om naast mijn werk een eigen coachingspraktijk op te gaan bouwen. Echter niet met idee om op termijn mijn baan op te zeggen. Ik zoek het meer in een scala van deels betaalde en deels onbetaalde nevenactiviteiten naast mijn baan als ambtenaar.

Voor verdere informatie zie www.aeno.nl → A+O Magazine → januari 2006 & maart 2006

Bert van Ravenhorst,
augustus 2006.
lt.vanravenhorst@wanadoo.nl