Concurrentievoordeel door MVO.

Samenvatting van een artikel van Connie Wiering uit Personeelsbeleid – nr. 4 – 2006.

In 2000 besloten leiding en medewerkers van de Limburgse bierbrouwer Gulpener maatschappelijk verantwoord ondernemen te omarmen. Inmiddels oogsten zeventig werknemers en hun gezinnen in september volgoeide hop. Het bedrijf voelt zich verbonden met het Limburgse heuvelland. De brouwerij verbouwt met boeren uit de omgeving milieuvriendelijke geteelde gerst en hop, ondersteunt maatschappelijke initiatieven, en voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen medewerkers.

Volgens de directie betekende dat: je rendement breder durven uit te leggen en dat is volgens hen een fundamentele keuze: of je kiest er integraal voor (en niet zoals de meesten doen slechts met het oog op het verbeteren van je imago wat een nepkeuze is) of je gaat verder met de traditionele manier van ondernemen.
Dit sluit nauw aan bij de volgende twee doelstellingen van een bedrijf, die je in combinatie kunt zien, namelijk met je producten of de wijze waarop deze tot stand komen, op de een of andere wijze:
– de maatschappij/aarde te dienen;
– blijvend te verdienen.

De toenemende belangstelling voor een lokaal en zuiver product blijkt ook een antwoord en reactie te zijn op de globalisering. In die zin wordt MVO door de bierbrouwer gezien als een manier van overleven in een markt waar de laatste jaren drie van de zes zelfstandige Limburgse bierbrouwers zijn verdwenen.
Gulpener filosofeert vanuit de triple P-gedachte – people, planet, profit waarrbij je zorgt voor een balans tussen die drie elementen.

Een van de projecten van de organisatie om hun MVO-filosofie te onderstrepen is dat iedere werknemer jaarlijks E 200,- uit het sponsorbudget krijgt en jaarlijks mag besteden aan sociaal maatschappelijke activiteiten in zijn omgeving.
De organisatie is erg plat en dat maakt dat de mensen zich wel bewust moeten zijn van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Binnen MVO wordt een zekere verantwoordelijkheid verwacht van de medewerkers.

De medewerkers zijn erg betrokken bij hun MVO-organisatie en denken mee.
Zo was er een medewerker die aangaf dat in een goudkleurig etiket een zwaar metaal zat. De oplossing daarvoor had hij zelf al helemaal uitgewerkt.  Ook het idee van de hopoogst kwam van een medewerker.
Daarnaast is er in 2005 een Balance Score card ingevoerd op basis van de drie al eerder genoemde P's. Andere MVO-activiteiten van Gulpener zijn:

– Leveranciers worden getoetst op de Triple P-visie wat heeft geleid tot andere
  leveranciers op het gebied van drukwerk, etiketten en wasserij.
– Groene stroom uit de regio.
– (bescheiden) Eigen energie-opwekking via zonnepanelen.
– Het gebruik van gerecyclede materialen en gebruik van materialen met milieukeur
– In plaats van het pasteuriseren (= energieverbruikende activiteit) het bier voldoende
  lang te laten rijpen voor gegarandeerde houdbaarheid.
– Bioreactor voor reiniging afvalwater.
– Hergebruik restwarmte.
– Lichtbakken met eigen zonnecel t.b.v. horecabedrijven.

Momenteel wordt er door het bedrijf onderzoek gedaan naar het implementeren van ISO 14001 en mogelijkheden om de productie CO2-neutraal te maken. De volgende stappen vanuit de MVO-filosofie.

Ondernemen vanuit een MVO-hart?
Lees:


Ondernemen natuurlijk ! + CD / druk 1
Herold, M.E.J.