Je eigen energiebedrijf!

Samenvatting van een artikel van Karel Beckman, Financieel Dagblad (FD Strategie nummer 1 april 2006) .

Niet alleen in de organisatiekunde wordt nagedacht over de ontwikkeling van hi?rarchische organisaties naar netwerkorganisaties. Er is nogal wat te doen over de liberalisering van de energiemarkt. Maar dat deze industrietak aan de vooravond van een heuse revolutie staat is nog niet bij iedereen bekend.

Het energienet dat nu nog wordt gedomineerd door enkele grote leveranciers, begint te versplinteren. Het energienet transformeert naar een energieweb.Gerrit Buist, directeur van het Jonge Amsterdamse energiebedrijf Energie Data Maatschappij, vergelijkt deze trend met de ontwikkeling in de bankensector. Waar je vroeger voor al je financiële zaken naar de bank ging, hebben zich nu allerlei financi?le partijen een plekje in het financiële speelveld verworven.

Wat zijn de ontwikkelingen?
Vooral aan de aanbodzijde ontstaan nieuwe mogelijkheden. Er begint een verbrokkeld speelveld te ontstaan waarop kleinere partijen zich een positie kunnen verwerven door zelf stroom te gaan produceren. Neem bijv, de tuinders die massaal eigen warmtekrachtcentrales hebben en dikwijls windmolens. Ze verkopen de energie die ze niet nodig hebben aan energiebedrijven of, aals de prijs goed is, rechtstreeks aan de spotmarkt. Het Amsterstanse Afval Energiebedrijf (AEB) levert stroom, die komt uit de verbranding van afval, aan andere gemeentelijke diensten.

Kleinere partijen.
Ook voor woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, horecabedrijven, waterschappen, vastgoedexploitanten ontstaan mogelijkheden door middel van de aanschaf van eigenwarmtekrachtcentrales en volgend jaar komen de eerste warmtekrachtcentrales voor particulieren. De laatsten kunnen daarmee ook hun eigen stroom opwekken. Er zijn inmiddels ook kant en klare ontwerpen van huizen die compleet in hun eigen energiebehioefte voorzien en aan het net kunnen leveren. Op deze wijze ontstaat een compleet nieuwe decentrale energiemarkt waarop iedereen kan meespelen. Het is een interessant idee om je eigen energiebedrijf te beginnen. Ongetwijfeld het nadenken waard voor vele verenigingen van huiseigenaren bij de almaar stijgende energiekosten. Hmm…..misschien ook iets voor een nieuw te bouwen huis. Een huis dat een deel van de hypothecaire kosten zelf terugverdient door zijn energieleverende mogelijkheden.

Zélf ondernemen?


Ondernemen natuurlijk ! + CD / druk 1
Herold, M.E.J.