Leertraject: ‘Duurzaam Leiderschap bij de Overheid’ (gratis voor Rijksambtenaren).

Eind 2007/Begin 2008.
Begeleiding:
Mr. Anastasia A. Kellermann LLM.

In het kader van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling van Senter Novem geeft Sustainability Unlimited na succes van de eerste training een leertraject Duurzaam Leiderschap bij de Overheid op maat voor een tweede groep potentiële ‘duurzame leiders’ bij de overheid.

Duurzaamheid vraagt om handelen vanuit een langetermijnvisie van iedere deelnemer in het politieke, bestuurlijke en ambtelijke spel en om ieders eigen persoonlijke afweging van het effect van zijn eigen persoonlijke en professionele handelen op mens, milieu en meerwaarde. Ambtenaren zijn – i.t.t. de politici ‐ een relatief constante factor in dit proces. Juist deze ‘Vierde Macht’ moet dagelijks afwegingen en keuzes vanuit duurzaamheidsperspectief kunnen voorbereiden en maken. Zo raakt duurzaamheid direct de kernactiviteiten of core business van elke overheidsorganisatie.
Om duurzame ontwikkeling in de praktijk brengen en invulling te geven aan de zes pijlers van het regeerakkoord, zoals geconcretiseerd in de 74 Actiepunten, is duurzaam leiderschap nodig o.m. van ambtenaren bij alle ministeries.

Het doel van het leertraject
De deelnemers kunnen na afloop het begrip duurzaamheid beter vertalen naar de eigen mogelijkheden en die van hun organisatie. Ze doen kennis, ervaring en vaardigheden op die ze onmiddellijk in de praktijk kunnen toepassen. Ook wordt zichtbaarder welke andere vaardigheden deelnemers nodig hebben voor duurzaam leiderschap. De deelnemers willen geïnspireerd worden en vooral leren hoe praktisch om te gaan met duurzaamheid in hun dagelijkse werk en lopende projecten zo ook afkomstig uit de 74 Actiepunten.

Opbouw van het leertraject.
Het leertraject Duurzaam Leiderschap bij de Overheid bestaat uit 3 delen en wordt gegeven in 5 dagen incl. 2 afzonderlijke groepscoaching sessies.
I. Deel 1 (trainingsbijeenkomsten) wordt gegeven in 3 dagen op 23 november, 7 december 2007 en 11 januari 2008.
II. Deel 2 (verdiepingslag ‐ groepscoaching) wordt gegeven in 2 sessies van elk 2 ½ uur. Groepen A en B op 28 november en 13 december 2007; groepen C en D op 30 november en 14 december 2008.
III. Deel 3 (impact ‐ slotdag) vindt plaats op 1 februari 2008.

Deelname aan het leertraject Duurzaam Leiderschap bij de Overheid
Deelname staat open voor maximaal 10 ‐ 12 ambtenaren, die hun persoonlijk leiderschap verder willen ontwikkelen en die niet noodzakelijkerwijs al veel kennis hebben van duurzaamheid. Natuurlijk moeten ze wel een sterke persoonlijke affiniteit hebben met dit onderwerp hebben.
De deelname is op uitnodiging, maar gemotiveerde geïnteresseerden kunnen zich ook zelfstandig aanmelden.
Iedere deelnemer krijgt vooraf een vragenformulier en intakegesprek om de doelstellingen van het leer traject en van de deelnemer goed met elkaar af te stemmen.

De kosten.
De kosten voor het leertraject en het boek The S‐Factor worden gedragen door Het Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (Senter Novem).

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met A.A. Kellermann, e-mail: info@sustainability‐unlimited.com.

Mr. Anastasia A. Kellermann LLM, is auteur van o.a. The S-Factor. A Personal Guide to Sustainable Leadership (Business Contact 2006) en Duurzame overheid? Tijd voor Duurzaam Leiderschap (Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2006). Zij groeide op in Zwitserland en studeerde internationaal (milieu) recht in Nederland, Engeland, Amerika en Frankrijk. Zij is oprichter van Sustainability Unlimited en adviseert bedrijven bij de vertaling van duurzaamheid in de praktijk. Ook begeleidt zij leiders als trainer en gediplomeerd ‘executive coach’. www.sustainability-unlimited.com.