Olieprijs: katalysator voor maatschappelijke veranderingen.

Samenvatting van het artikel ‘Good-Bye, Cheap Oil. So Long, Suburbia?
Author James Kunstler says the Automotive Age is almost history and deconstructs McMansion living’ by Mara Der Hovanesian BusinessWeek Magazine, 24 april 2008.

Serieuze energieproblemen.
Binnen vijf jaar ontstaan er zéér serieuze problemen. Zo stelt James Howard Kunstler, auteur van diverse boeken waaronder The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America's Man-Made Landscape.

Kunstler stelt dat oliebronnen versneld aan het uitputten zijn waardoor het goedkope olietijdperk nu definitief voorbij is. De toename en afname van olie zijn asymmetrisch. In andere woorden wil dat zeggen dat de toename over decennia plaatsvond maar dat de afname een stijle curve naar beneden is. Binnen vijf jaar zitten we in de problemen door al tijden lang de auto teveel gebruikt te hebben.

Samenlevingseffecten
Gegeven de beperkingen in het olie-aanbod dienen de VS hun voorstedelijke verspreiding, met gecentreerde grote warenhuizen en supermarkten en andere planologische gegevenheden passend bij gemakkelijk autovervoer (autotijdperk) op lange afstand,  opnieuw te gaan heroverwegen.

De grote metropolen zijn niet gebouwd om te kunnen functioneren bij een steeds strenger energie-dieet. Biobrandstoffen of een combinatie van zonne-, wind-, nuclaire energie en gebruikte frietenolie kunnen die enorme energieconsumptie niet dekken
Kunstler voorspelt de terugkeer van steden en stadjes die zijn gecentreerd rondom een retail-middelpunt.

De grote en uitgestrekte voorsteden waren het product van de industrialisatie en veel goedkoop, nog niet ontwikkeld land met daarbij een enorm aanbod van olie dat eveneens goedkoop was.

Als er toenemende tekorten aan olie gaan ontstaan, krijgen we zoals gezegd grote economische problemen. Dat zal zijn impact gaan hebben op de manier waarop we voedsel produceren (lokaal/mondiaal), de manier waarop we commercie vormgeven en de manier waarop we ons door de wereld bewegen.

Het einde van de Walmarts zoals we die nu kennen.
De vraag zal zijn: hoe lang kunnen dergelijke grote centrale warenhuizen, maar ook grootschalige overheden, -landbouw, -scholen etc. blijven bestaan als de prijs van olie voortdurend zal blijven stijgen?  Vervoer wordt daardoor niet meer te betalen.
Ook de terugkeer van de tuin achter je huis waar je groente verbouwt als gevolg van dit steeds strengere energie-dieet is te verwachten. De overvloedige samenleving op zijn retour.