TINA en de melk.


Er waren eens twee kikkers die in een bak met melk gevallen waren. E?n kikker
was heel actief, de andere wat meer ontspannen. De actieve kikker trapte en
trapte met grote kracht door de melk die langzaam veranderde in boter.

Uiteindelijk stond hij op, boven op de boter, heel trots op zichzelf. Maar nog
steeds was hij niet tevreden. Hij wou nog meer en meer… om groter en groter
te groeien. Dus begon hij de boter op te eten. De andere kikker at kleine hapjes
van de boter en keek naar de snelheid waarmee de ander dikker en dikker
werd. "Wees voorzichtig", zei hij, "je bent te dik aan het worden". Maar de
overconsumerende kikker vroeg slechts:

"Heb je nooit van TINA gehoord?"
"Wie is TINA"?
"Niet wie, maar wat! TINA betekent There is no alternative"
"Geen alternatief voor wat?"
"Geen alternatief voor groei. Ik moet doorgaan met groeien". Hij voegde er
dromerig aan toe: "Ik wil een koe worden."

"Maar je gaat jezelf vernietigen?!"
"Er is geen alternatief", antwoordde de kikker, die doorging met eten…, en
vrijwel onmiddellijk explodeerde waardoor beide kikkers stierven.

Bron: Thijs de la Court, juli 2002
Uitgegeven in het kader van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling