Zeven redenen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Natuurlijk blijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ondernemen!, zo stellen Kor, Wijnen en Weggeman in hun boek 'Meesterlijk Organiseren'.
Keuzen gemaakt in het kader van MVO moeten op de een of andere wijze bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Maar de drie auteurs zullen het er ongetwijfeld mee eens zijn: als je winst maken in het kader van MVO plaatst, verandert er natuurlijk wél iets. Het is dan niet meer zuiver het verdienen van geld, maar maakt deel uit van een veel uitgebreider proces. Winst is dan een uitdrukking van de combinatie ‘probleemoplossend vermogen van je product voor een klant’, effect op de gemeenschap en duurzaamheid op korte én lange termijn. De gemeenschap betaalt je dan ook terug in vormen van acceptatie. Productie en marketing worden in die zin gebaseerd op vier P’s: Problem solving,  People, Planet en Profit. Waarbij de profit een afgeleide is van de eerste 3 P’s. P = f(P³). Twee van die P’s zullen kort worden toegelicht: ‘people’ en ‘planet’.

Effect op de gemeenschap.
In het kader van mijn derde boek ‘Ondernemen: natuurlijk!’ dat binnen afzienbare tijd zal worden uitgegeven, vind je een ondernemersmodel dat is afgeleid van drie bijzonder succesvolle ondernemers.: Rini Wagtmans, Hendrik van Dijk en Ben Woldring. De laatstgenoemde is een jonge internetondernemer. Hij maakte, toen het over de gemeenschap ging, de volgende opmerking: “Je hebt als ondernemer met een veelheid van partijen te maken. Ondernemerschap heeft niets te maken met louter jezelf centraal te stellen. Natuurlijk ben jij het zelf die iets leuk vindt om te doen. Maar als je gaat denken in termen als ‘een product verkopen ten koste van de klant’ of ‘het effect van wat ik doe op een gemeenschap vind ik niet interessant’, dan kom je jezelf vroeg of laat tegen."

Een dergelijke negatieve houding past niet bij een succesvolle ondernemer in zijn ogen. Onafhankelijk zijn als ondernemer betekent niet dat je anderen en je omgeving moet benadelen. Integendeel, echte ondernemers zorgen er voor dat de gemeenschap er beter op wordt en dat komt op de een of andere wijze terug.” Daarom is Ben o.a. ambassadeur van de Beatrixkliniek, in het Academisch Ziekenhuis Groningen, net zoals Rini Wagtmans dat van de stichting Exodus is, en Hendrik van Dijk een Kinderziekenhuis in Afrika sponsort.

Onze planeet.
Hoe meer we doen naar de omgeving toe, des te meer we het leven van andere wezens en aardse vormen verstoren. Vele oude culturen hadden voor deze verstoringen meer oog dan de westerse maatschappij de laatste honderd jaar. Ze minimaliseerden de verstoringen die ze veroorzaakten  en werkten aan het herstel ervan. En door de diepere harmonieën van de natuur en hun eigen afhankelijkheid daarin aan te voelen, namen ze niet meer dan ze nodig hadden. Louter denken in ‘meer en meer, groter en groter termen’ maakt het moeilijker die verstoringen te herstellen. Dat betekent dat je als bedrijfsleven vroeg of laat de werkelijke financiële consequenties gaat voelen van productiewijzen die géén rekening houden met de planeet.

De visie van Von Carlowitz.
Bovenstaande wordt uitstekend samengevat in de visie van Hans Carl von Carlowitz, een Duitse mijnbouwkundige. Hij gebruikte reeds in 1713 het begrip ‘nachhaltige Entwicklung’ (nachhaltig betekent duurzaam) toen hij zich met bosbouwproblemen bezighield em merkte wat schade aan de natuur voor o.a. de voedselvoorziening betekende.
Zijn  visie  berustte op drie punten:

  • Economische vooruitgang diende de gemeenschap ten goede
    te komen.
  • Datzelfde recht kwam ook het nageslacht toe.
  • Daartoe moest men voorzichtig met de natuur omgaan en had
    men ook een soort verantwoording aan toekomstige generaties
    af te leggen.  

(zie voor meer info: http://www.opener.ou.nl/department02/duurzame-ontwikkeling/downloads/hoofdstuk_1_leerkern.pdf

Ter afsluiting: zeven pragmatische redenen voor MVO.
Kor, Wijnen en Weggeman geven aanvullend in hun boek ‘Meesterlijk Organiseren’ een wat meer nuchtere invalshoek. Ze geven zeven pragmatische redenen om te kiezen voor MVO.
1. MVO is medebepalend voor een goede reputatie.
2. MVO verbetert de economische presentatie van de organisatie.
3. Kritische stakeholders eisen transparantie.
4. Nieuwe wet- en regelgeving verplicht de organisatie tot MVO.
5. Concurrentie-overwegingen spelen een rol: de organisatie wil leidend zijn op het gebied van MVO of wil leiders volgen.
6. De keuze voor MVO is het gevolg van de eigen organisatiewaarden of de intrinsieke motivatie van bijv. de CEO.
7. Kiezen voor MVO komt voort uit een afweging van risico’s.

De drie auteurs stellen dat, om een authentieke keuze te kunnen maken voor MVO, de aanleiding expliciet moet worden gemaakt. Kiezen voor MVO is ongeloofwaardig als later blijkt dat er een andere aanleiding voor deze keuze is dan in eerste instantie is aangegeven.