Adjiedj Bakas: Einde Euro en Slowbalisering.

De Grote Stagnatie is nu echt begonnen.

De economische winter, die in 2008 begon met de hypotheekcrisis in de VS en de ineenstorting van Lehman Brothers, vormde het begin van een lange periodevan stagnatie en krimp, waar we niet perse ongelukkiger van worden, zegt trendwatcher Adjiedj Bakas. “Een tijdje leek het alsof de wereldeconomie herstellende was maar herstel werd gefinancierd door een wereldwijd Keynesiaans overheidsinfuus, dat nu al uitgewerkt lijkt, mede omdat de financiële markten geen geloof hechten aan politiek leiderschap in de EU, VS of Azië. De bittere pil van de crisis moet eerst doorgeslikt worden voordat we aan het echte herstel kunnen beginnen”.

Veel economen kwamen volgens Bakas de afgelopen tijd met de verkeerde diagnose. Deze omvangrijke crisis, die deel is van een normale economische golfbeweging, zal de komende jaren  leiden tot een forse krimp van de wereldeconomie, die
in veel te grote mate is gebaseerd op schulden. De voormalige chef-econoom van het IMF noemt de komende periode van 10 jaar de periode van De Grote Krimp (=The Great Contraction).  Trendwatcher Adjiedj Bakas geeft de voorkeur aan
de term De Grote Stagnatie of in het Engels The Great Stagnation.

De E van Economie is ook de E van Emotie. “Dat vergeten economen vaak,”zegt Bakas. “De huidige metaalmoeheid van de Euro komt voort uit en sterk gevoel van onbehagen dat al langer in Europa leeft.  Onbehagen over leiderschap, over
de toekomstkoers, over gebrek aan nestgevoel, hoop en troost dat de mensen willen. Voor veel mensen is de wereld te groot geworden. Klein wordt daarmee het nieuwe groot.  Nu komt een  einde aan een periode van circa 70 jaar van
extreem hoge economische groei. Maak er het beste van.”

De Euro die dezer dagen stervende is, was een van de twee meest  pretentieuze EU-projecten. Bakas: “De Euro zal vroeg of laat imploderen, net als zijn voorganger de Taler, de munteenheid van de Donau-monarchie, wat weer de voorganger van
de EU was. Er was dus al eerder een soort EU, deze Donaumonarchie dus, maar die implodeerde in 1914. Er was al eerder een Europese munt met een bijbehorende muntunie, maar ook die implodeerde”. Bakas verwacht dat het ontrafelen van
de Eurozone wel geld kost, maar dat dit mee zal vallen. “Er wordt nu gezegd dat de Euro ons land veel welvaart heeft gebracht, maar volgens het CPB is daar nooit onderzoek naar gedaan. De welvaart in ons land groeide even hard
als in Engeland en Zweden, die buiten de Euro bleven.”

Volgens Bakas zat de weeffout al bij het begin van de Euro.  “Frankrijk en Groot-Brittannië drukten het idee erdoor en zetten Duitsland onder druk voorafgaand aan de hereniging van West- en Oost-Duitsland. Duitsland zou alleen toestemming
krijgen voor de hereniging, als de sterke Duitse economie nauw gekoppeld zou worden aan die van andere Europese landen in de vorm van een monetaire unie.

De Duitsers bezweken onder deze druk. De toenmalige Griekse regering kreeg hulp van Goldman Sachs om de economische situatie rooskleuriger voor te doen stellen dan deze in werkelijkheid was. De Italiaanse regering kreeg om dezelfde
reden ook hulp van de huidige president van de Europese Centrale Bank, die toevallig een voormalig topman is van dezelfde Goldman Sachs bank.  Het cynisme ten top dus. Ook het IMF kreeg steeds Zuideuropeanen aan de top. Er komen langzaam meer Duitsers hogerop in de Europese (financiële) hiërarchie, maar het is too
little, too late”. 
 
Alle betrokkenen wisten dat dit prestigieuze project niet duurzaam was. Bakas: “Belegger George Soros, die nu zegt dat hij de Euro beschermt, heeft jarenlang gehedged tegen de Euro. Sommige economen pleiten nu voor de
invoering van Eurobonds. Maar dat zou betekenen dat Duitsland alleen al jaarlijks 47 miljard Euro extra aan rente zou moeten betalen. En Nederland zo’n 10 miljard.

Met een stijgende inflatie (naar ik verwacht 5% per jaar vanaf 2011 en de tien jaar daarna) en de historische Duitse angst voor inflatie, zullen de Duitse kiezers hun politici dwingen om met dit gerommel te stoppen en opnieuw een
eigen munt in te voeren”. Andere landen zullen dit voorbeeld volgens Bakas volgen. Nederland kan de nieuwe gulden gewoon weer koppelen aan de nieuwe Duitse munt, net als vroeger het geval was. Bakas: “Sommige economen zeggen dat Duitsland er alles aan gelegen is om de Euro te redden, omdat het zoveel exporteert naar Zuid- en Oost-Europese landen. Dat mag dan wel zo zijn, maar de bevolking in Zuid- en Oost-Europa krimpt en vergrijst zo snel dat deze met schulden overladen markten binnenkort niet langer in staat zullen zijn om grote hoeveelheden Duitse auto’s, televisies, vaatwassers en andere producten te kopen. Dus waarom zou Duitsland deze stervende en onder hun schulden bezwijkende landen financieren?”

Zweden en Groot-Brittannië waren slim genoeg om buiten de Europese monetaire unie te blijven. Toch zullen ook zij volgens Bakas de gevolgen van De Grote Stagnatie ondervinden. “Hun regeringen hebben te veel geld uitgegeven en hun
landen te diep in de schulden gestoken. De welvaartsstaat is niet meer te betalen, de pensioenleeftijd stijgt en mensen zullen moeten leren om met minder geld rond te komen. Economieën over de hele wereld zullen krimpen. Omdat mensen
verwend zijn en hiertegen in geweer zullen komen, zullen we met veel sociale onrust te maken krijgen, zoals we onlangs in Griekenland en Groot-Brittannië hebben gezien.

Meer weten?
Via Bol.com

De toekomst van werk
Martijn van der Woude & Adjiedj Bakas

Via Managementboek.nl
Samenvatting van 'De toekomst van werk' Leiderschap verandert en het aantal managers neemt af. Wat zijn banen van de toekomst? Welke branches verdwijnen en welke nieuwe ontstaan er? Welke toekomst hebben organisaties in het MKB en multinationals? Hoe worden we straks beoordeeld en beloond voor werk? Hoe worden we gemotiveerd? Hoe vindt werving van personeel plaats? Waardoor wordt straks uw promotie bepaald? Er komt een andere toekomst voor sociale zekerheid; vakbonden en werkgeversorganisaties eroderen. Leren wordt anders. Welke toekomst hebben freelancers? Hoe organiseert u uw arbeidzame leven als u 120 jaar oud wordt in perfecte conditie? Komen gilden terug? Technologie verandert werk ingrijpend, bijvoorbeeld de baan van de secretaresse, maar ook in fabrieken werken straks meer robots dan mensen. De snelheid van veranderen groeit. Hoe wordt u ‘employee of choice’ in deze nieuwe tijd? Hoe verlopen twee carrières in een huwelijk straks? Hoe functioneert de expat van de toekomst? In dit boeiende nieuwe boek, met een aantal zelftests, bundelen trendwatcher Adjiedj Bakas en HR-professional Martijn van der Woude acht megatrends over de toekomst van werk.Met een agenda voor de toekomst: waar moet u morgen aan beginnen om klaar te zijn voor de toekomst?
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789085161554/
de_toekomst_van_werk_adjiedj_bakas?affiliate=1910

Via Bol.com

De toekomst van de liefde
De toekomst van de liefde
Adjiedj Bakas

Via Managementboek.nl
Samenvatting van 'De toekomst van liefde' Tot 1850 stierf je gemiddeld op je 40ste en kon je dus zo’n 20 jaar met een geliefde samen zijn. Nu worden we 90, straks 120 en wordt het de vraag of je het 80 à 100 jaar met dezelfde partner volhoudt. Het hebben van meerdere monogame relaties na elkaar, ligt dan voor de hand. In de 21ste eeuw maken we als individu meer mee dan ooit tevoren en ontmoeten we meer mensen dan voorheen. Verlokkingen en verleidingen zijn daarmee ook groter dan ooit. De liefde, en dan met name het huwelijk, had vroeger ook zakelijke componenten: kinderen vormden een goede pensioenvoorziening. Nu spelen kinderen een heel andere rol en wordt er bewust gekozen voor nageslacht … of voor geen nageslacht natuurlijk. Liefde krijgt een nadere relatie tot werk, want mensen willen vaker een work-life-balance die hun liefdesleven niet in de weg staat. Technologie en globalisering beïnvloeden de liefde meer en meer, denk alleen maar aan de invloed van internet en straks van robots, die betere minnaars dan mensen zouden kunnen worden…en die bovendien geen alimentatie verlangen bij scheiding. Globalisering leidt tot meer internationale liefdesrelaties, wat weer leidt tot ‘zebraparen’. Senioren worden weer verliefd op latere leeftijd.

Ze gaan vaker scheiden en zoeken nieuwe liefdes op. Meervoudige relaties zijn straks geen uitzondering meer, een trend die ook wel ‘Surinamisering van de liefde’ wordt genoemd. De scheiding tussen homo’s en hetero’s vervaagt, de liefde biseksualiseert. Dat betekent dat er meer homoseks voorkomt, maar minder homoseksualiteit. Huisdier of robot zullen voor velen straks menselijke liefde vervangen.

Onder jongeren nemen jeugdverliefdheden sterk af en komt vrijblijvende seks met vrienden op: ‘less dating, more hooking up’ wordt de trend onder de jeugd volgens de New York Times. We gaan steeds verder met het ‘opleuken’ van onszelf middels cosmetica en plastische chirurgie. We gaan op andere manieren op zoek naar geliefden, en internet neemt een steeds belangrijkere plek in op de liefdesmarkt. Vervaging gaat daar hand in hand met verdere segmentatie. Er zijn al aparte datingsites voor ‘mooie mensen’. Of voor blanken die zwarte partners zoeken, of andersom. Je kunt straks moeilijker vreemdgaan omdat al je gangen digitaal te volgen zijn. We krijgen de komende jaren te maken met het einde van privacy.

Nu al noemt 1 op de 4 Nederlanders zich eenzaam en velen bezoeken de fysiotherapeut omdat ze niet meer aangeraakt worden. Of ze vragen thuiszorg omdat ze iemand willen om mee te praten. Door alle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen wordt liefde in de 21ste eeuw gevarieerder en kleurrijker dan ooit. Oude en nieuwe vormen van intimiteit vermengen zich. Passie blijft evenwel het hart van de liefde. Hoe dat er allemaal uit gaan zien? Lees dit prikkelende nieuwe boek van trendwatcher Adjiedj Bakas.
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789055947003/
de_toekomst_van_liefde_adjiedj_bakas?affiliate=1910

Via Bol.com
Megatrends Nederland
Megatrends Nederland
Adjiedj Bakas
(Bol.com)
Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055943814/megatrends_nederland_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

(Managementboek.nl)
Inleiding: Nieuw Nederland
Megatrends 1 tot en met 7
1. Van natiestaat tot nieuwe tribalisering
2. Van tradities naar technologische, spirituele en milieurevoluties
3. Van laissez faire naar veiligheidsobsessie
4. Van overheidscontrole naar het eind van de verzorgingsstaat
5. Van corporatieve democratie naar aandeelhoudersdemocratie
6. Van Argentiniëmodel naar het nieuwe VOC-model
7. Van calvinistische cultuur naar Aziatiseirng, islamisering en de deseksualisering van Nederland
Slotbeschouwing
Literatuur

Leven zonder olie
Leven zonder olie
Adjiedj Bakas & Creemers, R.

Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055945665/leven_zonder_olie_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

(Managementboek.nl)
Voorwoord door Rein Willems, president-directeur Shell Nederland
Ten geleide
Deel 1 De energie-economie toen en nu
Inleiding
Energie: wat en hoe?
De toekomst van onze energievoorziening
Deel 2 De nieuwe energie-economie: contouren en trends
Inleiding
Megatrend 1. Naar nieuwe energiepolitiek en overheidsingrijpen in de energie-economie
Megatrend 2. Naar vergroening van het bedrijfsleven
Megatrend 3. Naar nieuwe burgerinitiatieven op energiegebied
Megatrend 4. Naar automobielinnovaties en alternatief vracht- en openbaar vervoer
Megatrend 5. Naar druk op de luchtvaart en ander vlieggedrag
Megatrend 6. Naar vernieuwingen bij energieaanbieders
Megatrend 7. Naar nieuwe woon-werkconcepten
Tot slot
Bronnen

Microtrends Nederland
Microtrends Nederland
Adjiedj Bakas
(Bol.com)
Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055946402/microtrends_nederland_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

(Managementboek.nl)
Voorwoord
Ten geleide
Deel 1 Demografie
1. Naar een nieuwe toekomst voor vergrijzing
2. Naar meer zebrahuwelijken
3. Naar het einde van de smeltkroes
4. Naar de mozaïeksamenleving en de dood van het baksteensocialisme
5. Naar ontvolking in de flanken van Nederland
6. Naar digitale immigratie en 'world sourcing'
7. Naar een beter gebruik van vastgoed-informatie

Deel 2 Economie
8. Naar 'wisdom of crowds' en het 'tipping point'
9. Naar 'cradle-to-cradle' en groepsconsumentisme
10. Naar nieuwe financiële concepten
11. Naar groei in gay & female marketing
12. Naar een andere toekomst voor de liefde
13. Naar vergroening van het bedrijfsleven
14. Naar meer particuliere zaken
15. Naar meer overheidsinterventie
16. Naar meer handel met Azië
17. Naar nieuwe mobiliteit in het zakenverkeer

Deel 3 Sociaal en spiritueel
18. Naar een groeiende aandacht voor 2012
19. Naar een groei van evangelicalen
20. Naar een reveil van normen en waarden en herwaardering van ethiek
21. Naar commercialisering van religie en spiritualiteit
22. Naar de Economie van Geluk
23. Naar spiritueel toerisme en spiritualisering van de kunst
24. Naar revitalisering van de regio en de vertruttingsstand
25. Naar een andere humor op het werk en in het dagelijks leven
26. Naar management van overvloed

Deel 4 Technologie
27. Naar nieuwe vormen van arbeid
28. Naar nieuwe zorg
29. Naar het einde van privacy
30. Naar vergroening en verconsumentering van ICT
31. Naar een nieuw leven voor de postkamer

Deel 5 Ecologie en energie
32. Naar nieuwe vormen van mobiliteit
33. Naar een andere energie-economie
34. Naar innovaties in de auto-industrie
35. Naar nieuwe generaties biobrandstoffen
36. Naar revitalisatie van de trein
37. Van eco-chique naar eco-iconic
38. Naar ecobouwen

Deel 6 Politiek
39. Naar permanente onrust en de politiek als platenmaatschappij
40. Naar meer dierenactivisme en dierenterrorisme
41. Naar de globalisering volgens de Shell-scenario's
42. Naar een samenleving in drie versnellingen
43. Post-Gaza: microtrends in een oud conflict

Gastcolumns
De mix heeft de toekomst – Freek Ossel
Help, ik word rechts! – Prem Radhakishun
Naar een vrijzinnige kennisagenda – Marjet van Zuijlen
Laten we kennismaken! – Frits Bussemaker
Internet – terug naar de middeleeuwen – Frans van der Reep
De toekomst van bankieren – Pim Mol
Wijn: een groeimarkt – Astrid Joosten
De transformatie van China – Annette Nijs
Spiritualiteit: individueel & persoonlijke – Liesbeth van Dijk
Microtrends in tv-land – Bert van der Veer
Gedachten en dromen lezen met de MRI-scanner – Victor I. Spoormaker
Verder weg én dichter bij – Mirjam Sijmons
Verhalen – Frits Wester
Samen sta je sterker – Richard Steenborg
De toekomst van het Nederengels – Vinco David

Nieuw nederland
Nieuw nederland
Adjiedj Bakas
(Bol.com)
Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055943555/nieuw_nederland_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

(Managementboek.nl)
Ten geleide
Inleiding
Deel I De demografische revolutie
Hoofdstuk 1 De toekomst van de herkomst: de demografische revolutie in
Nederland
Deel II De theorie
Hoofdstuk 2 Management van diversiteit
Hoofdstuk 3 Marketing van diversiteit
Deel III De verschillen benut
Hoofdstuk 4 Inleiding in de diversiteit
Hoofdstuk 5 Etniciteit
Hoofdstuk 6 Seksuele voorkeur
Hoofdstuk 7 Sekse
Hoofdstuk 8 Generaties
Hoofdstuk 9 Inclusion van alle groepen

Deel IV Cases
Case 1 Van allure naar toegankelijkheid
– De diversiteitsmarketing van Holland Casino
Case 2 'Werven is inspelen op de wensen en de samenstelling van je klanten
– Content en diversiteit
Case 3 'Inspelen op de dynamische markt'
– De diversiteitsmarketing van A-Film en Fu Works
Case 4 'Geen voorkeursbeleid, maar professionaliteit'
– Het diversiteitsbeleid van de Rijksoverheid
Case 5 Iedereen onder de paraplu
– De klantenwerving van RVS onder Turkse Nederlanders
Case 6 Ajax heeft De Toekomst
– Diversiteit in de sportwereld
Case 7 Pluriform in uniform
– Management van diversiteit in de politiebranche

The Future of Finance / Engelse editie
The Future of Finance / Engelse editie
Adjiedj Bakas & Roger Peverelli

Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055946426/the_future_of_finance_
na_het_vagevuur_van_de_kredietcrisis_adjiedj_bakas

Voorwoord door Gerrit Zalm
Ten geleide
Deel 1. Financiële diensten: geschiedenis, huidige situatie en scenario's voor de toekomst
– Money makes the world go 'round: een rondje geschiedenis
– Money makes the world slow down: de huidige crisis
– Scenario's voor de toekomst

Deel 2. Financiële diensten in de 21ste eeuw: megatrends en consequenties
– Megatrend 1. Globalisering, een nieuwe economische wereldorde en een ingrijpend veranderend concurrentieveld
– Megatrend 2. Ingrijpende demografische veranderingen, nieuwe identiteiten en een nieuwe kijk op proposities
– Megatrend 3. Naar een verbonden wereld, nieuwe marktdynamiek en plezierige klantenervaringen
– Megatrend 4. Naar een heropleving van ethiek, meer aandacht voor gezondheid en geluk, en nieuwe missies voor financiële diensten

Deel 3. Terug naar de oorsprong
– Managementagenda 2010-2015
– Conclusie: the future of finance = terug naar de oorsprong

Megatrends Europe
Megatrends Europe
Adjiedj Bakas

Our Future
Our Future
Adjiedj Bakas

Of
http://www.managementboek.nl/boek/9781906821074/world_megatrends_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

Preface
Introduction
Part 1 Megatrends of the past
Part 2 Megatrends of the future
Introduction

Megatrend 1. Towards twelve pillars of power
Megatrend 2. Towards major demographic changes in the world
Megatrend 3. Towards new tribalizations
Megatrend 4. Towards new perceptions of security, privacy and terror
Megatrend 5. Towards a decline of old money and the rise of new money
Megatrend 6. Towards an enduring development of technology
Megatrend 7. Towards a spiritual revolution
Megatrend 8. Towards climate change, food shortage and growing importance of nature and fresh water
Megatrend 9. Towards the people's century and new definitions of happiness, ideals and ethics
Megatrend 10. Towards living without oil and the new energy economy
Megatrend 11. Towards bespoke wellness and healthcare
Megatrend 12. Towards new power balances, the new boys surplus and management of anger
Part 3 Agenda for the next 5 years: prepare yourself for the Megatrends

Reference sources
Index
Columns