Een Turkse Islamitisch-Kapitalistische strategie: Best wel slim.

Het wordt wel eens als storend ervaren. Waarom wel een gebedsruimte voor Moslims bij menige organisatie, maar tempels voor Hindoestanen, of altaren voor Christenen komen er niet.
Of, stel, je geeft een cursus, en plotseling verdwijnen Moslims tijdens het lesgeven naar gebedsruimtes. Tja, sorry maar religie is belangrijker dan jouw cursus.
Alsof religie boven Nederlands staatsbeleid staat!

Zeker ambenaren horen los van religie en andere achtergrond te kunnen functioneren, zo is de gedachte en die religie horen ze zeker tijdens werktijd te niet te vermengen met gangbare arbeidsnormen en loyaliteit aan Minister en staat.

Organisaties, zeker overheden, zijn in beginsel in Europa seculier, ook al was er decennia terug in Nederland wel degelijk sprake van dominante Protestants Christelijke invloeden in de onderstroom. Protestanten kregen wat gemakkelijk belangrijkere banen dan Katholieken.

En neem Turkije, dat land heeft zich onder en na Ataturk gericht op modernisering van wat restte van het Ottomaanse rijk. Dit naar Europees model in de vorm van een seculiere republiek. Die ontwikkeling heeft ze ook in economisch opzicht geen windeieren gelegd in vergelijking met vele andere landen.

Toch kun je daar ook anders naar kijken. Natuurlijk heeft er iets van culturele- en staatsmodernisering plaatsgevonden. En had je eerst een probleem als Moslim, in bijv. Turkije, om belangrijke functies te krijgen, je kunt als Moslim-gemeenschap het ontwikkelde staatsfundament ook in je eigen voordeel gebruiken en verder ontwikkelen. Zeker als je macht verwerft.
Dat is althans de mening van Ruchir Sharma in zijn boek ‘Breakout Nations: In Pursuit of the Next Economic Miracle’. Hij schrijft het volgende (p. 113):

“For eighty years Turks lived under a regime that constantly pressured them to be more modern, more European, to surpress any signs of Muslim or Eastern roots. A nation in which 99 percent of the population identifies itself as Muslims, was not allowed to be iself in public or private. Erdogan brought Turkey the change to be comfortable in its own skin.

A system that reserved the most desirable positions for people who subscribed to secular European ideals is giving way to a system that allows upward mobility to practicing Muslims as well. The government, the court, the military, the police, the schools, the commanding heights of the private sector – all the power centers once cornered by the secular elite have been opening up to Muslims.

This freedom is in turn releasing the economy to growth through all its natural channels, no longer focusing only on trade ties with Europe – as it has in recent decades – but also on the Muslim (and non-Muslim) nations of the Middle East, Central Asia, and Africa.

Unleashed growth is often about lifting rules that don’t make economic sense, and Turkey is now growing by deregulating Islam itself, promoting new business empires to rise up in the pious Muslim heartland of Anatolia, and allowing Turkey to resume the commercial position it held as a bridge between Europe and Asia under the Ottoman empire, which lasted more than six centuries, from 1299 to 1923, and extended from modern-day Hungary in Central Europe to Libya in North Africa and Iran in the Middle East.

The result of this revival is that no other country with an average income in the $ 10.000 to $ 15.000 class – large group that includes Brazil, Russia, and Mexico – has better prospects of being a breakout nation.”

Natuurlijk riekt bovenstaande ook naar patronage en clientisme. Als ze die kant teveel opgaan eindigen ze met een te grote overheid, te weinig capabel ambtelijk personeel en kunnen ze op termijn een speelbal worden van grote multinationals. Een beetje zoals Griekenland met zijn teveel aan patronage.
Maar als ze dat weten te voorkomen stel ik me zo voor, dat net als Japanners eerder, zeker ook Turken over zo’n 20 jaar met een zeker dedain naar Europa gaan kijken als het over economische progressie gaat. Met dank aan het eerder gelegde seculiere fundament, en de bijbehorende moderne staatsorganisatievormen, van Ataturk.

Max Herold
Oktober 2015

Meer weten?
Breakout Nations: In Pursuit of the Next Economic Miracle
Auteur: Ruchir Sharma
Uitgeverij Penguin Books, 2012
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9780393345407/
breakout-nations-in-pursuit-of-the-next-economic-miracles-ruchir-sharma?affiliate=1910