Europa II: De ‘Federalist Papers’.

Een mail van Leo Klinkers n.a.v. het artikel van Peter van Hoesel vorige week over Europa.  Leo is een bestuurskundige waar ik altijd veel waardering voor heb gehad. Hij maakte me in de jaren '90 bekend met zijn methode (Methode Klinkers) om Open MultiStakeholder Beleidsconsultatie succesvol uit te voeren. Daarmee heeft Leo mijn inzicht in hoe je óók beleid kunt maken destijds in positieve zin beïnvloed. Maar hij heeft meer interesses en kennisgebieden.

"Dag Max, Als je een keer tijd hebt zou je misschien ook eens aandacht kunnen chenken aan www.europeanfederalistpapers.eu. Onze inzet wordt met steeds meer belangstelling gelezen en gevolgd in Brussel.
De Papers zijn vertaald in het Engels, Roemeens en Tsjech. Andere talen zijn onderweg. Ze worden inmiddels in zo'n honderd landen gelezen. Ook in Nederland, maar merkwaardig genoeg hebben de media dat nog niet opgepikt.
Binnen de Europese Commissie is Eurocommissaris Reding degene die het duidelijkst kiest voor de Verenigde Staten van Europa. Zij gebruikt onze Papers voor haar gedachtenontwikkeling op dit vlak."

Welnu, aan dat verzoek wordt bij deze met alle plezier voldaan.

De European Federalist Papers

Onderstaande tekst is ook te vinden op http://www.europeanfederalistpapers.eu/index.php/nl/informatie/faq 
De aanvullingen van de opbouw van de Papers zijn van de hand van Leo Klinkers en afgelopen week (januari 2013) toegezonden.

Jean Monnet en Robert Schuman hebben bij de oprichting van de EEG in 1950 in fout gemaakt. In plaats van een Federatie te creëren uit en door de Burgers kozen zij voor een Federatie van Staten waardoor Regeringsleiders met hun nationaal gedreven agenda’s de hiërarchische bazen van de EU werden. Monnet en Schuman hadden samen met Spinelli hetzelfde denk- en handelingsproces moeten doormaken als de founding fathers in Amerika: een federale Conventie die de wijsheden van Europese filosofen zou omzetten in een federale Constitutie. Dan hadden zij in 1950 niet de verkeerde methode gekozen om te proberen een Federatie te creëren door middel van een Verdrag van Staten. Ook al is alleszins de bedoeling geweest in 1950 om een Federatie te creëren, dat is door die systeemfout nooit gebeurd en zal ook nooit gebeuren. Jaar na jaar was het zelfs een taboe om over federalisering te spreken.

Toen in de loop van 2012 door de banken- en economische crisis eindelijk leden van de EC openlijk het F-woord gingen gebruiken vonden wij dat de tijd rijp was om alsnog te doen wat Monnet, Schuman en Spinelli in 1950 ten onrechte hebben nagelaten en wat Robert Levine terecht in 1999 in de New York Times gekapitteld heeft: ‘Europa heeft een eigen versie van de Federalist Papers nodig’.
Zie de inleiding van onze Papers op de Homepage van de website www.europeanfederalistpapers.eu

De Papers 0-25 kun je ruwweg in drie stukken verdelen. De Papers 0 t/m 13 leggen uit waarom het huidige intergouvernementele bestuurssysteem van de EU niet deugt. Welke constitutionele en institutionele systeemfouten daaraan ten grondslag liggen. Ik leg aan de hand van enkele bestuurskundige begrippen uit waarom die fouten nimmer hersteld kunnen worden door wijziging van het Verdrag van Lissabon.

De Papers 14 t/m 19 leggen uit waarom Europa moet, en uiteindelijk ook zal, kiezen voor een federale staatsvorm. Welke constitutionele en institutionele principes en standaarden dan gerespecteerd moeten worden. Wij tonen hoe en waarom federaties elders in de wereld mislukten door die principes en standaarden niet te respecteren.

De Papers 20 t/m 25 bevatten de door ons ontworpen Constitutie voor een federaal Europa. Omvat slechts tien artikelen. Ons vertrekpunt is de Amerikaanse Constitutie, aangevuld met elementen van directe democratie uit de Zwitserse federale Constitutie en aangepast aan typische Europese kenmerken.

Zie: www.europeanfederalistpapers.eu 

Leo Klinkers, Herbert Tombeur en Fernand Jadoul
December 2012 & Januari 2013 (recente toevoeging Leo Klinkers t.b.v. Managementissues.com)