Globalisering: 4 persoonlijke opdrachtgenerende strategie?n.

Vrij vertaal uit ?De aarde is plat' van Thomas L. Friedman, uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2005.

Wat te doen als de grenzen open gaan, Polen en anderen hier meer en meer gaan komen, en de wereld onderdeel wordt van je eigen markt (en jij andersom de wereld als markt kunt gaan ontdekken).
Tom Friedman geeft in zijn boek ?de platte aarde' vier eenvoudige strategie?n om ?onaanraakbaar' te worden. Onaanraakbaren zijn mensen in zijn globaliseringsvisie waarvan het werk niet kan worden uitbesteed.  Vier strategie?n die onafhankelijk en in combinatie kunnen worden gedaan en alhoewel eenvoudig te begrijpen wel langdurige passie en pro-activiteit vragen om ze uit te voeren. Friedman heeft het overigens niet over zo zeer over strategie?n maar onderscheidt vier categorie?n bewezen effectieve dienstverleners, die overigens allemaal in meerdere of mindere mate iets in zich hebben van uniciteit, meesterschap en/of voortdurende vernieuwing:

De supergetalenteerden:
De eerste categorie zijn de mensen als: Michael Jordan, Bill Gates, Barbara Streisand. Dat zijn specialisten op een bepaald gebied die een mondiale markt bedienen. Hun activiteit/of combinatie van talenten is mondiaal populair en levert veel geld op. Interessant is dat onderzoek heeft uitgewezen dat 98% van de kinderen op heel jonge leeftijd ergens geniaal in is. Kennelijk doen we in ons systeem iets dat die genialiteit wegdrukt.

De specialist:
Wil je tot deze categorie behoren dan moet je je zodanig specialiseren dat je werk niet door anderen kan worden gedaan. Dat kan in allerlei kennisberoepen. Van gespecialiseerde juristen, tot computerexperts of wat dan ook die altijd ?state of the art' en niet inwisselbaar zijn. Mensen met werk dat eenvoudig gedigitaliseerd kan worden of eenvoudig kan worden gedigitaliseerd of kan worden verplaatst naar lagelonen landen zijn inwisselbaar. Maar iemand die een meester is in zijn vakgebied, bijv. een chirurg op het gebied van bypasses, is moeilijk in te wisselen. Dat is wat anders voor  routinewerkzaamheden en zelfs voor bepaalde accountancy/belastingswerkzaamheden. Die laatste is sowieso te digitaliseren.

De plaatsgebonden dienstverlener.
Ben je geen supertalent of een specialist, streef dan naar plaatsgebonden werk zoals kapper, kok, verpleegster etc. Dit werk vraagt direct contact met de klant, afnemer, pati?nt. Die werkzaamheden kunnen (vooralsnog) niet geautomatiseerd worden. Alhoewel mogelijk wel de informatieve kant van dit soort werk wordt geautomatiseerd. Het verrichten van administratieve standaardactiviteiten. Informatie die verzameld dient te worden over een client bijv.

De bijzonder flexibele dienstverlener.
Dat is de persoon die steeds iets nieuws wil leren. Beheers je een bepaald vak dan is het steeds aanpassen. Een permanente nieuwsgierigheid. Ben je secretaresse, zoek steeds naar nieuwe techniekjes die je vakgebied raken en die ?meer mogelijk maken in minder tijd'. Dat kan vari?ren van meer klanten tegelijkertijd kunnen bedienen tot nieuwe ICT-technieken die maken dat je je klant "state of the art" van dienst kunt zijn. Een dergelijke houding cre?ert een bepaalde uitstraling die bij klanten een gevoel van extra toegevoegde waarde biedt. Een gevoel van ?walking the extra mile'.