India tussen hoop en vrees.

India ontwikkelt zich snel tot een economische grootmacht. Samen met China is het de belangrijkste speler in Azië aan het worden. Evenals voor China is het voor India de vraag welke richting het land uitgaat en op welke manier India zich zal laten gelden op het wereldtoneel . In haar boek ‘Planeet India’ schetst Mira Kamdar een perspectief voor India en haar rol als vernieuwer in de wereld. Zij ziet India als gidsland voor de oplossing van veel van de problemen die onze aardbol bedreigen, met name armoede en milieu. Het is de hoop die inspirerend is in het boek. Mira Kamdar is een Amerikaanse schrijfster en dochter van een Amerikaanse moeder en een Indiase vader. Haar ouders wonen in India.

Het optimisme voor India is gebaseerd op de economische groei die het land doormaakt. Liberalisering en mondialisering hebben India in de afgelopen twintig jaar opgestuwd in de vaart der volkeren. Daardoor kan het land zich rond 2020 meten met economische grootmachten. Evenals China haalt zij hoge groeicijfers. India kan de ontwikkeling zodanig sturen dat er oplossingen bedacht worden voor de milieuproblemen en de armoede. Door goedkope oplossingen voor de massa’s te zoeken zou dat moeten gebeuren. India heeft volgens de auteur alles in huis aan kennis om dat te doen. Het is natuurlijk de vraag of dit ook zal gebeuren. Ongebreideld najagen van korte termijn gewin ligt altijd op de loer.

Een paar cijfers  om een beeld te krijgen waar we het over hebben. India heeft 1,2 miljard inwoners. Veertig procent van alle armen in de wereld woont in India. Het is de op drie na grootste economie ter wereld. Geen ander land heeft zoveel jongeren. Er wonen twee keer zoveel gediplomeerde academici als in China. India heeft het hoogste percentage van mensen met hiv/aids. Het aantal Indiërs met een mobiele telefoon neemt elke maand toe met drie miljoen. Uit deze cijfers wordt duidelijk dat India enerzijds een economische krachtpatser is en anderzijds een ontwikkelingsland met grote sociale problemen.

Van de Indiase bevolking woont zeventig procent op het platteland. Terwijl de grote landeigenaren zich verheugen in de sterke economische groei van India hebben miljoenen Indiase boerenfamilies de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Velen hebben zich in de schulden gewerkt. Daarnaast is er een ernstig tekort aan water om de gewassen te laten groeien. Eén van de grootste uitdagingen is de landbouwsector zo te hervormen dat deze productiever wordt en de plattelandsbevolking een bestaan geeft.

De Indiase steden gaan gebukt onder decennia van verwaarlozing, corruptie, gebrekkige infrastructuur en ongecontroleerde ontwikkeling. Naast rijkdom is sprake van schrijnende armoede. India zal hier oplossingen voor moeten vinden, zeker omdat de trek naar de steden groot is. Dit mede door de wanhoop op het platteland.

Waar de hoop op een betere toekomst van Mira Kamdar meeslepend is, vraag je je wel af of het realistisch is. Zeker er is veel veranderd in korte tijd. De economie is enorm gegroeid en de modernisering gaat in hoog tempo. Dat neemt niet weg dat de problemen die India heeft met bevolkingsaanwas, armoede, uitputting van het platteland, ongebreidelde verstedelijking, religieuze spanningen tussen Hindoes en Moslims, een risicovolle regio – vooral de relatie met Pakistan is gespannen – en een ouderwetse cultuur in het licht van economische groei, immens zijn. Het is de vraag of het land dit aan kan. Daarbij komt dat de neuzen zeker niet dezelfde kant op staan. Intern is sprake van corruptie en geldzucht waardoor de regels lang niet altijd nageleefd worden. Tevens zijn er diepe religieuze tegenstellingen.

De schrijfster slaagt er niet overtuigend in aan te tonen dat India inderdaad de weg op is gegaan van creatieve oplossingen voor de grote problemen. Wel maakt zij waar dat er inspirerende aanzetten zijn.

Een belangrijk kenmerk van India is ook dat het de grootste democratie ter wereld is. In tegenstelling tot China geeft dit aan burgers een mogelijkheid om invloed uit te oefenen en tevens een uitlaatklep voor teleurstellingen. Hierin onderscheid India zich van het centraal geleide China. Gemeen met China heeft India dat het een lange geschiedenis en een diepgewortelde culturele achtergrond heeft. Ook in India is het de vraag hoe dit zich verhoudt tot de snelle economische ontwikkeling die het land doormaakt. In veel opzichten maakt het land een sprong van eeuwen in decennia.

Het boek leest vlot en staat bol van de voorbeelden en beschrijvingen van mensen die Mira Kamdar ontmoet heeft. Soms overheersen de beschrijvingen en gaan zij ten koste van de hoofdlijn. Ik kreeg de neiging om stukjes over te slaan. Als kennismaking met het India van nu is het een prima inleiding. Voor wie meer diepgang wil is het nodig om verder te lezen. Daartoe moedigt ‘Planeet India’ zeker aan!

Bert van Ravenhorst,
juni 2011

Meer weten?
Samenvatting via Managementboek.nl
In deze reportage en analyse verkent Mira Kamdar de transformatie die India op dit moment doormaakt: een ontwikkelingsland verandert in een mondiale krachtpatser.
 
Wist u dit?

 • India is de op drie na grootste economie ter wereld.
 • Tegen 2034 zal India met 1,6 miljard mensen de grootste bevolking ter wereld hebben.
 • De middenklasse in India is nu al groter dan de hele bevolking van de Verenigde Staten.
 • Een op de drie ondervoede kinderen ter wereld leeft in India.
 • India heeft het grootste aantal jongeren ter wereld: zeshonderd miljoen mensen in India zijn jonger dan 25.
 • In 2007 zijn er in India 72 miljoen mobiele telefoons verkocht.
 • India ontvangt na China de meeste directe buitenlandse investeringen ter wereld (meer dan de VS).
 • In 1991 werden er in India honderdvijftigduizend auto's verkocht: in 2007 waren het er tien miljoen.
 • Sinds 2008 heeft India meer dan twee keer zoveel gediplomeerde academici als China.
 • India is de grootste wapenimporteur van alle ontwikkelingslanden.
 • Amerikaanse ondernemingen verwachten twintig tot veertig miljard dollar te verdienen aan de overeenkomst met India over kernenergie voor civiele doeleinden.
 • Van de Indiase bevolking spreekt 29 procent – oftewel 350 miljoen mensen – Engels.

Inhoudsopgave
Inleiding: Leven op planeet India 
Hoofdstuk 1 De Indi en de Amerikanen
Hoofdstuk 2 India vormt zich een beeld van de toekomst
Hoofdstuk 3 India doet boodschappen
Hoofdstuk 4 Zeshonderdduizend dorpen
Hoofdstuk 5 Steden van India
Hoofdstuk 6 Het andere India
Hoofdstuk 7 Een kwestie van macht
Conclusie: De ontwikkeling van India is maatgevend voor de wereld
Dankwoord
Noten
Selectie uit de literatuur.
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789055945511/
planeet_india-mira_kamdar?affiliate=1910