Merkel: ‘Wir schaffen das’ versus Sarrazin: ‘Deutschland schaft sich ab’

Trendverwachting: de terugkeer van de gedachten van Thilo Sarrazin in de Duitse politiek

Sarrazin publicerde in 2010 een geruchtmakend boek met de titel ‘ Deutschland schafft sich ab.Wie wir unser Land aufs Spiel setzen’ (Duitsland schaft zichzelf af. Hoe wij ons land op het spel zetten). Zijn boek is nooit vertaald in het Nederlands maar in Duitsland, ondanks dat de man aldaar is verketterd door de politiek en de media, een top-bestseller. En in die zin is de man vooral nú serieus te nemen. Daar komt bij dat Sarrazin niet over een nacht ijs is gegaan met zijn conclusies. Die zijn gebaseerd op (een poging tot) serieus onderzoek en kennis van statistiek. Leg dat eens tegen het 9-puntenplan dat Merkel heeft gepresenteerd (einde juli 2016). Combineer ze met elkaar en je krijgt een aardig beeld hoe de samenleving er (1984- en ‘Brave New Wold’-achtig) uit gaat zien.

Deutschland schafft sich ab – Wie wir unser Land aufs Spiel setzen

Auteur: Thilo Sarrazin
Klik op:
https://www.managementboek.nl/boek/9783421044303/
deutschland-schafft-sich-ab-thilo-sarrazin?affiliate=1910

Sarrazin onderzocht de volgende hypothesen (in 2010):

 1. Duitsland wordt door het dalende geboortecijfer “kleiner en dommer”, terwijl de (toenemend) “sociale lasten van ongecontroleerde migratie […] ‘politiek correct’ doodgezwegen worden.
  (Voor zijn verklaring, zie de volgende hypothesen 2-4 en
  zijn opmerkingen over ‘inteelt’ in de Arabische en Turkse gemeenschap in Berlijn in het Trouw-artikel)
 2. Moslim migranten zijn beneden gemiddeld geïntegreerd in de arbeidsmarkt en meer dan gemiddeld afhankelijk van sociale overdrachten/regelingen. Ze houden zich niet genoeg bezig met deelname aan opleidingen, hebben een hoog geboortecijfer en tonen een neiging tot de vorming van parallelle samenlevingen. Door integratie-bureaus, islam-onderzoekers, sociologen en politicologen, en naïeve politici, worden deze problemen doodgezwegen.
 3. Sarrazin bekritiseert “de lage educatieve normen en ambitie” (bij migranten) en gaat daarom voor ‘een hele dag school’ en de herinvoering van schooluniformen.
 4. De ‘islamitische immigratie’ wordt gedomineerd door “kijkende vanuit de welvaartsstaat: veeleisend criminele, anderszijnde, vrouwvijandige instellingen […] met vloeiende overgangen naar het terrorisme”. 

  Boek: Wie wissenschaftlich ist Thilo Sarrazins “Deutschland schafft sich ab”?
  https://www.managementboek.nl/boek/9783656883029/
  wie-wissenschaftlich-ist-thilo-sarrazins-deutschland-schafft-sich-ab-rosa-kindl?affiliate=1910
   

Uit een interview in Trouw met deze man
“In ‘Deutschland schafft sich ab’ schetste hij een somber toekomstbeeld. Duitsers krijgen steeds minder kinderen maar worden wel steeds ouder. Ondertussen groeit de islamitische migrantengemeenschap dankzij een veel hoger geboortencijfer. Doordat deze bevolkingsgroep lager opgeleid is en vaker werkloos, wordt Duitsland over het geheel genomen dommer”

“Zorgelijk vond hij wijken als Kreuzberg en Neukölln, gedomineerd als ze werden door een arme Turkse bevolking die bereid noch in staat bleek te integreren in de Duitse cultuur” (paralelle  samenlevingen)

“Het is een feit dat inteelt het risico op bepaalde lichamelijke en geestelijke handicaps vergroot. Onderzoek door de Humboldt-Universiteit wijst uit dat dit het geval is bij de Arabische en Turkse gemeenschap in de stad”

“Ik begon mij serieus bezig te houden met de statistieken van de mislukte integratie. Turken en Afrikanen bleken niet te integreren, behalve als ze christen waren”

“De feiten liggen er nu eenmaal. De geboortencijfers van autochtonen begonnen vanaf 1965 sterk te dalen. Sindsdien zou migratie de oplossing zijn voor het groeiende demografische gat aan de onderkant. Dat was althans de hoop. De praktijk wijst uit dat migratie geen oplossing brengt, maar nieuwe problemen”

Bent u bang voor de islam?
“Nee, niet op zichzelf. Maar je ziet een wereldwijde ontwikkeling dat de landen met de grootste bevolkingsgroei islamitisch zijn, en dat in die landen de islamisten het sterkst groeien. Dat is geen mening, maar een feit. En een objectief probleem.”

Want die mensen komen allemaal hierheen?
“In 1900 leefden er drie keer zoveel mensen in Europa als in Afrika. In 2100 zullen er vijf keer zoveel Afrikanen zijn als Europeanen. Kijk, je kunt mensen niet weren omwille van hun godsdienst, dat is tegen de grondwet. Ik heb een andere oplossing. Een slim immigratieregime betekent dat we alleen nog gekwalificeerde migranten accepteren. Ongeschoolde krachten uit Afrika of het Midden-Oosten verlichten onze problemen niet. Integendeel”

“Hij haalt zijn schouders op. “Maar ja, politici zijn niet geïnteresseerd in de langere termijn. Net als bij de euro zullen ze wachten tot het te laat is en dan zeggen: ‘Het is te laat’.” 

(Terzijde: Interessant is wat die statistieken nu anno 2016 zeggen. Zit er een kentering in of juist niet?)

Voor het artikel in Trouw, zie:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3395149/2013/02/17/Thilo-Sarrazin-verbannen-uit-weldenkend-Duitsland.dhtml

Dit is overigens het 9-punten plan dat Merkel presenteerde einde juli 2016:

 1. Een vroeg-waarschuwingssysteem bij asielprocedures
  Merkel gaat voor een “beter systeem voor vroegtijdige signalering en waarschuwing,” en dat de overheid ‘het doen van interventies’ mogelijk maakt als bewijs van de radicalisering in asielzaken zouden worden herkend.
 2. Meer politie
  De politie moet worden versterkt door personeel en technische maatregelen
 3. Centraal punt voor het ontcijferen van internet-communicatienetwerk
  Een centrum van informatietechnologie m.b.t. veiligheid en decodering bij internecommunicatie  moet zo snel mogelijk worden opgebouwd.
 4. Ondersteuning door defensie
  De voorbereidingen voor militaire missies bij grote terreur aanslagen. Deze omvatten gezamenlijke oefeningen van het leger en de politie.
 5. Onderzoek en preventie
  Alle bestaande onderzoeksprojecten op islamistisch terrorisme en radicalisering van de mensen moeten worden voortgezet en mogelijk uitgebreid.
 6. Meer gegevenskoppelingen in Europa
  Op Europees niveau moeten alle bestaande bestanden zo snel mogelijk worden gekoppeld.
 7. Voorkomen online wapenaankopen
  De nieuwe Europese wapenwet moet zo snel mogelijk worden aangenomen. Op nationaal niveau zal daardoor de aankoop van wapens online niet meer mogelijk zijn. De schutter in München had zijn pistool in het darknet, een afgeschermd deel van het internet gekocht
 8. Sterkere samenwerking met ‘bevriende’ inlichtingendiensten
  De samenwerking met andere ‘ bevriende’ diensten moet worden versterkt en zodat sneller verhelderingen kunnen plaatsvinden. Zo kan het communicatiegedrag van daders beter worden geanalyseerd. Bovendien heeft Merkel gesproken met de Amerikaanse president Barack Obama: “We hebben te maken met een grote test.”
 9. Meer mensen terugsturen
  De belemmeringen voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers worden verminderd. Hoewel al “veel bereikt ‘was, aldus Merkel. “Maar we zijn nog niet zo geavanceerd als is gewenst.”

  Bron van het 9-puntenplan: http://www.welt.de/politik/deutschland/article157361576/Das-ist-Merkels-Neun-Punkte-Plan-zur-Terrorbekaempfung.html