Oh, oh, Amerika.

Charles Groenhuijsen, journalist en Amerika-deskundige bij uitstek, presenteert een prikkelend beeld van het Amerika van nu. De laatste jaren zijn er belangrijke doorbraken in de Amerikaanse samenleving gekomen. Traditionele ideeën over het homohuwelijk, overvolle gevangenissen, het drugsbeleid zijn gaan schuiven. Tegelijk is de verdeeldheid groot over Obamacare, immigranten, de rol van de overheid en de plaats van Amerika in de wereld.
Tevens lopen de kerken leeg en groeit de kloof tussen blank en zwart. In deze context zijn we op weg naar presidentsverkiezingen. Wordt de erfenis van Obama gekoesterd of gaat het roer om?


Cruciaal is dat het conservatieve denken in Amerika onder druk komt te staan. Vanouds onwrikbare standpunten gaan schuiven. Dit gebeurt mede onder invloed van de millennials, mensen geboren tussen 1980 en 2000. Zij zijn pragmatisch ingesteld en hechten minder aan bezit. Ook zijn zij toleranter ten opzichte van andersdenkenden en is het geloof voor hen minder alles bepalend.

Een aantal van hen heeft het inmiddels zakelijk gemaakt, zoals Mark Zuckerberg van Facebook en Daniel Ek van Spotify. Deze generatie zorgt ervoor dat de scherpe en absurde kantjes van het conservatieve denken verdwijnen. Het is vooral de Republikeinse partij met veel traditionele waarden die hierdoor in het defensief komt.

Belangrijke knelpunten zijn niet opgelost en zullen ook in de toekomst verlammend werken op de Amerikaanse samenleving. De groeiende kloof tussen arm en rijk, inclusief de discussie over het minimumloon maakt dat grote delen van de bevolking niet meedoen en geen enkel perspectief hebben. Ook ‘gun control’ blijft een onopgelost issue.

Obama heeft geprobeerd de regels strenger te maken, maar dat is hem niet gelukt. De vele wapens maken ook de politie zenuwachtig. Incidenten waarbij zwarte verdachten worden neergeschoten zorgen voor veel verontwaardiging evenals schietpartijen op scholen. Het leidt niet tot veranderingen! Zwarte en blanke Amerikanen leven in verschillende werelden.

Discriminatie is er nog volop en armoede treft vooral de Afro-Americans. Groenhuijsen hoopt dat Barack Obama na zijn vertrek als president de natuurlijke leider wordt van de zwarte minderheid. Na Martin Luther King heeft de zwarte bevolkingsgroep dat hard nodig.

Hoe zal Obama de geschiedenis ingaan? Daar is nu al veel discussie en verdeeldheid over. Obamacare is beslist één van zijn belangrijkste resultaten. Ook is de economie weer op de rails gekomen. Op milieugbied zijn stappen gezet, miljoenen immigranten zijn gelegaliseerd en het homohuwelijk is gelegaliseerd. Aan de andere kant zijn de rassenverhoudingen verslechterd en zijn er geen strengere wapenwetten gekomen. Obama moest ook wel erg vechten tegen de Republikeinen die geen kant op wilden. De toekomst zal oordelen over zijn plaats in de geschiedenis!

Charles Groenhuijsen is er wederom in geslaagd een interessant boek te schrijven over de ontwikkelingen in Amerika. Hij richt zich primair op binnenlandse zaken. Een stevige mening schuwt hij niet. Het zijn vooral de Republikeinen die het moeten ontgelden. Vaak laat hij anderen aan het woord waardoor een breed palet aan meningen over een onderwerp de revue passeert. Dit maakt het soms wat fragmentarisch maar wel steeds boeiend. Het is een boek waar je doorheen schiet. Dat geldt zowel voor de kenner als voor de geïnteresseerde leek. Ook verwijzingen naar een YouTubelijst zijn helemaal van deze tijd.

Bert van Ravenhorst,
maart 2016

Meet weten?
Oh, oh, Amerika: Het land dat Obama achterlaat, over billionaires en bedelaars, campagnes en coffeeshops, Hillary en homohaat, schaliegas en seks
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9789460030260/oh-oh-amerika-charles-groenhuijsen?affiliate=1910