Trends 2015.

Wat staat ons te wachten in 2015? Onze nationale trendwatcher Adjiedj Bakas geeft in Trends 2015 zijn prikkelende visie op de toekomst.

Volgens de Chinezen is 2015 het Jaar van de Geit. Enkele sleutelwoorden in een geitenjaar zijn: matigheid, creativiteit, wederzijdse afhankelijkheid, medemenselijkheid en rust. Bakas voorspelt ontwikkelingen op de terreinen arbeid, overheid, technologie, overheid, samenleving, internationale betrekkingen, business, energie, voedsel en gezondheid, en mode, kunst  en design. Altijd prikkelend geeft Bakas met scherpe analyses en inzichten heel wat mee om over na te denken, op te letten en rekening mee te houden.

Zijn analyses zijn niet vrijblijvend en maken duidelijk dat het hard werken is in de samenleving van 2015 als je mee wilt met de ontwikkelingen. Veel keuze geeft Bakas echter niet. Voor je het weet ben je eenzaam, arm of gaat de techniek met je aan de haal. De oude wereld kraakt in haar voegen en de contouren van de nieuwe wereld worden helder. Goed nieuws is dat we elkaar als burgers steeds meer opzoeken en ook de rijken hun verantwoordelijkheid nemen door gul te geven aan goede doelen.

Rust
Er zal meer behoefte zijn aan rust in de hectische samenleving. Een stapje terug doen zoals Marco van Basten deed in 2014 zal makkelijker geaccepteerd worden . De behoefte aan rust zal zich verder uiten in een groeiende markt voor meditatie, mindfulnesss en andere vormen van spiritualiteit en herbronning. Het groeikapitalisme staat ter discussie.

Zelfredzaamheid
De spectaculaire economische groei van voor 2008 komt niet meer terug. We zijn steeds meer geneigd dit te accepteren. In combinatie met de terugtrekkende beweging van de overheid zijn we meer aangewezen op zelfredzaamheid en eigen initiatief.

Dit geldt op veel terreinen. Burgers en consumenten nemen het heft in eigen hand. De ruil- en deeleconomie groeit. In de zorg laat de overheid meer over aan mantelzorgers. Omdat niet iedereen een sociaal netwerk heeft en om hulp durft te vragen kan dit tot schrijnende situaties leiden.

De Grote Versobering
Bakas stelt dat het tijdperk van de Grote Versobering is begonnen. IT, robots en artificiële intelligentie leiden tot het overbodig worden van veel banen. Tegelijkertijd geven ze het individu meer macht in handen. Jonge uitvinders slaan niet gehinderd door beperkingen vanuit het verleden hun slag. Op die manier wordt het economisch model van massaproductie aan het wankelen gebracht, met alle onrust van dien. Vooral ouderen hebben moeite technologische ontwikkelingen bij te houden.

Tegen de vernieuwing!
Velen worden boos en keren zich tegen de vernieuwing. In de economie moet alles sneller. Vaste banen zijn uit, de levenscyclus van bedrijven is steeds korter. Succesvolle bedrijven zijn erop gericht om snel te leren. Flexibiliteit is nodig met de ontwikkelingen die in een hoog tempo gaan. De andere kant van de turbocultuur is de toename van stress en burnout.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een van de grote trends in de 21ste eeuw. Dit geldt voor alle leeftijden. Bakas verwacht dat hier in 2015 nog niet veel aandacht voor is. De aandacht beperkt zich nog tot senioren. In de jaren erna zal de aandacht zich spreiden. Eenzaamheid kan een drijfveer worden voor criminaliteit en verslaving. Bakas pleit voor een brede aanpak.

Vergrijzing en ondernemingszin
De vergrijzing zal ons land van karakter doen veranderen. Over vier jaar zal de helft van de bevolking ouder dan vijftig zijn. De ondernemingszin loopt terug en de sfeer wordt behoudender. Nederland wordt een slaapland. De seniorenmarkt wordt hot en een ouderenpartij kan de grootste partij van het land worden.

Gezondheid
Gezondheid zal in 2015 meer gaan over een totaalaanpak. Gezond eten, bewegen, stressreductie en geestelijk welbevinden worden gezamenlijk aangepakt. Dat past bij het tegenwoordig populaire holistisch denken.

Internationaal: Jihadisme, Westerse haat & Oekraïne
Internationaal blijft het onrustig. De strijd tegen de jihadisten zal op vele fronten worden uitgevochten. De haat richting het Westen sluimert in de islamitische wereld en wordt door moslims in het westen versterkt door de maatschappelijke achterstandspositie.

Daarnaast is er nog het conflict in Oekraïne wat onrust geeft.

Noodzakelijke grens aantal asielzoekers
Het aantal asielzoekers zal stijgen met name vanuit Afrika. Zuidelijke Europese landen vinden dat zij er te veel voor op moeten draaien. Een helder Europees asielbeleid is hard nodig. Dit was slechts een korte greep uit de vele trends die Bakas schetst. Prettig leesbaar en kernachtig geeft hij zijn visie. Vaak raak en soms voor je gevoel wat over de top, maar zeker de moeite waard! Ik beloof u als u dit boek leest heeft u geen rustige kerstdagen!

Bert van Ravenhorst
December 2014

Meer weten?
Trends 2015
Auteur: Adjiedj Bakas
Uitgeverij: Bakas Books bv, Amsterdam, 2014
Klik op: https://www.managementboek.nl/zoeken?q=Trends+2015+Adjiedj+Bakas?affiliate=1910