Boek: Spiral Dynamics

Spiral Dynamics - Denkfundamenten ontsluierd

Follow Max Herold on Twitter

Missie
Managementissues helpt u nieuwe wegen te vinden, te verkennen en vorm te geven in een veranderende omgeving. Managementissues.com levert diensten op het gebied van verandermanagement, coaching, kennis- en competentie-ontwikkeling.

Visie
“Een goede ondernemer doet het net even anders!”, is een uitspraak van een bekende Nederlandse ondernemer. Zo ook Managementissues. Maar hoe precies doen we het anders? Dat is samen te vatten in de volgende punten:

 • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord denken en handelen.
  Dat betekent dat we organisaties en individuen willen helpen duurzaam te ondernemen mede door de maatschappij en de natuur te dienen en blijvend te verdienen. Dit door oplossingen helpen genereren voor huidige en toekomstige klanten op een wijze die gemeenschappen, de natuur en geestelijke dimensies dient.
 • Delen van kennis.
  Managementissues.com vindt het delen van kennis en kunde belangrijk. Het adagium is:“Je bent wat je deelt.” Niet voor niets zijn de artikelen op onze site al jaren toegankelijk voor iedereen. Delen zorgt voor innovatie. Voor nieuwe combinaties en verrijkingen die weer een basis kunnen worden voor nieuwe strategieën en samenwerkingsvormen.
 • Morele principes en integriteit.
  Integriteit betekent niet alleen zuiver handelen maar ook oog hebben voor het geheel. 'Het begrip 'integriteit' is afkomstig uit het Latijn en betekent letterlijk niet (in) aanraken (tangere). Het verwijst dus naar iets, dat of iemand, die onbesmet, onaangetast, ongekreukt of ongeschonden is.
  Integriteit staat daarnaast ook voor ‘heel zijn in het handelen’ waarmee respect voor een ander en oog voor het geheel, de gemeenschappen op aarde, de natuur en andere dimensies worden geduid.
 • Toegevoegde waarde vanuit spiritueel denken en handelen.
  Een enigszins aangepaste zin uit ‘the variety of religious experience” van William James luidt:

  “The first underlying cause of all sickness, weakness, or depressions is the human sense of separateness from that Divine Energy which we call The Source.”

  In onze werkelijkheidsbeleving hebben wij leren ervaren dat werken vanuit verbinding met wat kan worden genoemd 'De Bron' leidt tot gezondheid, heelheid, duurzaamheid en voorspoed.
 • Oog voor niet-academische kennis en vaardigheden.
  Veel inzichten komen tot stand in de praktijk. In wat mensen doen ontwikkelen ze zich en komen nieuwe inzichten tot stand. Managementissues.com heeft oog voor deze kennis en vaardigheden omdat daar belangrijke edoch vaak nog verborgen schatten voor maatschappelijke of organisatorische ontwikkeling te vinden zijn.
 • Kennis laten landen.
  Managementissues.com heeft steeds oog voor de vraag:”Hoe kunnen onze diensten, of bepaalde kennisvormen, uw concrete praktijk verrijken?”