Boek: Spiral Dynamics

Spiral Dynamics - Denkfundamenten ontsluierd

Follow Max Herold on Twitter

Blended learning staat voor het combineren van online leren en contactonderwijs. Bijgaand vier methoden om een 'blended learning' traject te ontwerpen.

1. ABC
ABC staat voor ABC Model 'Arena Blended Connected' Learning Design en laat zien hoe je in 90-minuten met deze methodiek een (her)ontwerp van een blended module of opleidingsonderdeel kunt maken. Zie de bijgevoegde instructiepowerpoint ABC

2. Jukebox
Je hebt ook het Jukeboxmodel dat bestaat uit een aantal te stellen vragen en checkpoints met keuzemogelijkheden: Zie daarvoor deze instructiepowerpoint Jukeboxmodel

3. ADC
Een derde model is het Absorb-Do-Connect model van W. Horton. Zie daarvoor deze instructiepowerpoint ADC

4. 3P
Een laatste model is het '3P learning model', waarbij de drie P's staan voor Personalization, Participation en Pull Knowledge. Zie daarvoor deze instructiepowerpoint 3P


Max Herold,
Oktober 2020