Boek: Spiral Dynamics

Spiral Dynamics - Denkfundamenten ontsluierd

Follow Max Herold on Twitter

De kern

  1. Het boek laat zien hoe bij de aanpak van complexe vraagstukken het vertrouwen van burgers en andere stakeholders kan worden behouden én hun kennis op een verantwoorde manier kan worden meegenomen.

  2. Het boek geeft concrete tools aan beleidsambtenaren in hun worsteling om complexe vraagstukken interactief op te pakken en tegelijkertijd de lijn met politiek en ambtelijke hiërarchie te respecteren.

  3. Het boek biedt een nieuw conceptueel kader én een concrete invulling aan een thema dat al vanaf 1993 op de agenda staat van de politiek en topambtenaren onder diverse noemers, zoals: ‘interactieve beleidsontwikkeling’, ‘van buiten naar binnen’, ‘grenzeloos samenwerken’ en ‘aanpak maatschappelijke opgaven’. Het is in al die jaren nooit systematisch uitgewerkt en daardoor steeds op die agenda blijven staan.

Te verkrijgen o.a. via managementboek:
https://www.managementboek.nl/boek/9789462361508/beleidsontwikkeling-in-de-21e-eeuw-peter-van-hoesel?affiliate=1910