Boek: Spiral Dynamics

Spiral Dynamics - Denkfundamenten ontsluierd

Follow Max Herold on Twitter

Covertekst

Hoe anders was de wereld enkele decennia terug voor een gemiddelde burger of een gemiddeld bedrijf. Die wereld is drastisch veranderd. Internet, individualisering, media en globalisering hebben een ander type samenleving gecreëerd met veranderende eisen aan de overheid, het bedrijfsleven, en aan burgers zelf.

Dat heeft consequenties voor de beleidsontwikkeling. Menig ambtenaar worstelt met de vraag hoe hij/zij in de huidige wereld het beroep van beleidsambtenaar goed kan uitoefenen. Dit boek is bedoeld om hen een steun in de rug te geven. Het biedt niet alleen een nieuw conceptueel kader voor beleidsontwikkeling, maar geeft bovendien een groot aantal concrete handvatten voor het ambachtelijke werk dat daarvoor nodig is.

Beleidsontwikkeling wordt in dit boek beschouwd als een open proces waarin ook ongebruikelijke stakeholders en gewone burgers een rol spelen, een leerproces waarbij kennisontwikkeling hand in hand gaat met beleidsontwikkeling, als een proces dat doorgaat tijdens de uitvoering van het beleid, als een proces dat voortdurend op zoek is naar beleidsinnovaties.

Daarbij wordt tevens stilgestaan bij het verantwoord omgaan met ongeschreven regels binnen de overheid, ten dienste van open (multi stakeholder) beleidsontwikkeling (#OMSBO).

De kern

  1. Het boek laat zien hoe bij de aanpak van complexe vraagstukken het vertrouwen van burgers en andere stakeholders kan worden behouden én hun kennis op een verantwoorde manier kan worden meegenomen.

  2. Het boek geeft concrete tools aan beleidsambtenaren in hun worsteling om complexe vraagstukken interactief op te pakken en tegelijkertijd de lijn met politiek en ambtelijke hiërarchie te respecteren.

  3. Het boek biedt een nieuw conceptueel kader én een concrete invulling van een thema dat al vanaf 1993 op de agenda staat van de politiek en topambtenaren onder diverse noemers, zoals: ‘interactieve beleidsontwikkeling’, ‘van buiten naar binnen’, ‘grenzeloos samenwerken’ en ‘aanpak maatschappelijke opgaven’. Het is in al die jaren nooit systematisch uitgewerkt en daardoor steeds op die agenda blijven staan.

  4. Het boek levert een kader én concrete tools voor procesmanagers en projectleiders die binnen overheden ondersteunend zijn aan beleidsprocessen.

Te verkrijgen o.a. via managementboek:
https://www.managementboek.nl/boek/9789462361508/beleidsontwikkeling-in-de-21e-eeuw-peter-van-hoesel?affiliate=1910