Boek: Spiral Dynamics

Spiral Dynamics - Denkfundamenten ontsluierd

Follow Max Herold on Twitter

Gedicht opgedragen aan de werkwever. Iemand die afstand heeft gedaan van de begrippen werkgever en werknemer, zijn netwerk opbouwt en in de geborgenheid van zijn netwerk zijn activiteiten bezigt (zoals bijv. een ZZP-er, een Zelfstandige Zonder Personeel).
Het is ook iemand die afstand heeft genomen van het bureaucratische denken van Max Weber.
DE WERKWEVER

Van werk nemen naar werk weven

Is een andere vorm van leven

Als werkwever zijn we niet grootgebracht

Zeker bij de overheid wordt dat niet verwacht
 

Hi?rarchische loyaliteit zorgde voor je carri?re

Maar in een netwerk leidt juist d?t tot diepe mis?re

Als werkwever moet je een ander liedje zingen

Niet over de bureaucratie met vele oude dingen

Maar over niet-hi?rarchisch werken, samen met anderen

En de wijze waarop jij jouw wereld gaat veranderen

Niet over de veiligheid van een baas of een leiding

De geborgenheid van het web, d?t krijgt een grote verspreiding!
 

Werknemer en werkgever, ach die oude begrippen

De wereld staat klaar om ze te wippen

Netwerkbehartiging, dat wordt de trend!

En daar zijn instituties nog niet echt aan gewend

Niet alleen het individu of het politieke gebeuren

Opent in de toekomst een aantal deuren
 

Help de werkwever ?n zijn netwerk te floreren

Dat is een visie die het waard is te proberen

Helpen mensen een netwerk te bouwen

En hoe ze daarop kunnen vertrouwen

Hoe ze daarin kunnen leren

Hoe ze daarin kunnen functioneren

Helpen mensen zichzelf te vernieuwen

Of instituties dat kunnen?

'T zal mij benieuwen 

Onthoud echter bij dit alles een enkele gedachte

Zo triviaal dat je ?m wellicht niet verwachtte 

In de tempel van het netwerk staat een spreuk tegen de gevel

Eentje die leidt tot weinig gewrevel.

Hij staat ook te lezen tegen 't gewelf

Verbeter het netwerk.........begin bij jezelf