De ROI van zoekmachine marketing

Zoekmachine marketing vormt momenteel ??n van de meest snel groeiende marketingkanalen die de marketing manager anno 2005 ter beschikking staan. De toenemende belangstelling voor het adverteren in de zoekmachines en zoekmachine optimalisatie is vergeleken met andere kanalen ook eenvoudig te verklaren gelet op de kosten. Toch valt er nog veel te verbeteren. "Veel marketingverantwoordelijken weten precies wat aan zoekmachine marketing wordt uitgeven, maar niet wat elke zoekmachine marketing campagne oplevert", aldus Wolter Tjeenk Willink, directeur van Traffic Builders. In dit artikel beschrijft hij het belang van effectiviteitsmetingen en het bijsturen van zoekmachine marketing campagnes.

Onwetendheid
"Het is verrassend hoe vaak we tegen organisaties aanlopen waarvan zelfs de marketing manager niet precies weet hoe effectief zijn budget voor zoekmachine marketing besteedt wordt. Als je dan vervolgens voorrekent dat de gewenste actie van een bezoeker op dat moment 5x zoveel kost als het budget toelaat moeten ze wel even slikken", aldus Tjeenk Willink. De oorzaak voor het niet of niet goed meten van onder andere conversiegegevens is niet eenduidig aan te geven. "Een belangrijke oorzaak is te vinden in pure onwetendheid", aldus Tjeenk Willink. 

Voor het volledige artikel klik "Zoekmachine marketing en ROI". Lees ook het artikel "Zoekmachinemarketing in de marketingmix" op www.traffic-builders.com