Het Linux van Linus Torvalds

Bewerking van een artikel uit ' Het Beste', januari 2001 van Fergus M. Bordewich.

Er is een bedreiging voor de positie van microsoft. De naam is Linux en volgens insiders wordt het h?t gebruikersplatform voor professionals in de informatietechnologie. Linux is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk. Een netwerk dat zich zelf organiseert. Ongeveer 50 mensen van wie de helft in de VS woont en de andere helft in Finland, Duitsland, India, China en Japan werken er min of meer full-time aan, en nog eens honderd mensen dragen incidenteel idee?n aan. Zo'n 10000 mensen schrijven gratis software op basis van Linux.

Linus Torvalds werd in 1969 geboren als enige zoon van Nils en Anna Torvalds die beiden in de jounalistieke branche werkten. Linus werd zowel vernoemd naar de beroemde Amerikaanse chemicus Linus Pauling en Linus uit de strip 'Peanuts'.
Hij was een verwoed lezer en blonk op de basisschool reeds uit in wis en natuurkunde. Hij kon zeer snel nieuwe dingen opnemen. Zo kreeg hij eens met kerst van zijn vader een ingewikkelde bouwdoos van een historisch zeilschip. Het bestond uit honderden onderdelen en een Engelse handleiding (een taal die hij niet sprak). Zijn vader dacht dat het project wel enkele maanden zou gaan duren maar de volgende dag had de kleine Linus het al klaar.

Toen hij tien jaar was, kocht zijn opa, die hoogleraar in de statistiek was, zijn eerste computer om wiskundige berekeningen op uit te voeren. Linus werd aangesteld als zijn offici?le 'knoppendrukker' vanwege de reumatische vingers van de oude man. Toen opa vervolgens aan een beroerte overleed, was het wel duidelijk wie de machine zou erven. Op zijn 12-de maakte hij daardoor al zijn eerste computerspelletjes. Linus werd zelf zo goed dat, toen hij op zij 18-de ging studeren aan IT-faculteit van de universiteit van Helsinki, hij tot docent werd benoemd. Toendertijd was Unix een geavanceerd besturingssysteem maar aangezien Linus zich dat niet kon veroorloven, besloot hij er zelf een te bouwen. In het begin werkte hij er alleen aan maar later riep hij de hulp in van menig programmeur in de 'internetwereld'.

Linus had een eenvoudige filosofie:"Als je je idee?n en idealen niet deelt, verliezen ze uiteindelijk hun waarde. Door ze te delen, krijgen ze kracht."Dus schonk hij zijn nieuwe besturingssysteem, inmiddels in Linux omgedoopt, gratis aan de wereld. Daarbij de kanttekening makend dat iedereen die een verandering initieerde weliswaar de persoonlijke rechten kon houden op die verandering. Hij (of zij) moest echter wel akkoord moest gaan met de gratis verspreiding er van. In 1992 plaatste hij Linux onder de Algemene Publicatielicentie van de Free Software Foundation. Hierdoor kon elk bedrijf het systeem op de markt brengen maar hoefde er geen rechten over te betalen. Dit dus alleen onder de restrictie dat de broncode voor iedereen beschikbaar was.

Door de internetontwikkelingen ging het Linux voor de wind. Daarbij kon bijna iedereen zich een computer permitteren en studenten hadden daarbij plotseling een besturingssysteem met legio mogelijkheden. Langzamerhand werd Linux door het bedrijfsleven geaccepteerd. Intel heeft Linux programmeurs in dienst zodat hun hardware goed met Linux overweg kan. Nasa en de NAVO. China vindt de hegemonie van Microsoft maar niets. Ze hebben daarom bedrijven opgezet die software gebaseerd op Linux ontwerpen.

Gervraagd naar de mening van Linus Torvald:"Ik ben geen tegenstander van Microsoft. Ik ben wel fan van het darwinisme. Ik denk dat het beste systeem uiteindelijk zal overwinnen." Een zeer grote kans dat dat een gratis en toegankelijk besturingssysteem voor iedereen is.