Het schrijven van geoptimaliseerde persberichten.

Persberichten met nieuwswaarde kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Maar een goed PR-beleid is anno 2007 op meer gericht dan free publicity en naamsbekendheid alleen. Juist geschreven persberichten helpen u aan goede vindbaarheid in de niet-gesponsorde zoekresultaten van Google en andere populaire zoekmachines! In dit artikel meer over hoe PR uw vindbaarheid in zoekmachines en online reputatie kan ondersteunen.

De waarde van persberichten reikt tegenwoordig veel verder dan de vermelding in dat ene vakblad, of misschien wel dat landelijke dagblad waar zo op wordt gehoopt. De komst van internet heeft geleid tot een groter aanbod van nieuws via een grotere diversiteit aan consumptiekanalen. Naast de traditionele kanalen zijn daar online portals, themawebsites, nieuwszoekmachines als Google News en de inmiddels meer dan 600.000 weblogs die Nederland rijk is. Er is vrijwel geen vakgebied meer te bedenken waarvoor geen weblog bestaat. Het zijn juist deze weblogs en andere online vakmedia die de opinieleiders van deze tijd vormen. Zij zijn het, die nieuws maken, of breken. Maar door hun rol als "autoriteit op het gebied van…" reikt de toegevoegde waarde van dergelijke media verder: ze zijn van invloed op uw vindbaarheid in de zoekmachines!

Beter vindbaar in zoekmachines door persberichten
Google en andere zoekmachines vertrouwen bij het bepalen van de positie in de zoekresultaten, ook wel search engine ranking genoemd, steeds meer op zogenaamde ?off-page factoren'. Dit zijn factoren buiten de webpagina zelf om. E?n van de belangrijkste factoren wordt gevormd door hyperlinks die verwijzen naar een webpagina. Hierbij is niet alleen het aantal links van belang, maar juist ook de kwaliteit van deze links. Zo kunt u zich voorstellen dat een link waardevoller is als deze op een onderwerp-gerelateerde webpagina staat (webpagina A heeft te maken met het onderwerp op webpagina B). We noemen dit ook wel ?themarelevantie'. Ook de woorden die in de zinnen om de hyperlink heen staan zijn van invloed op de relevantie en dus waardering van een link.

Wanneer we bovenstaande logica volgen, bieden vaksites en weblogs uitstekende mogelijkheden voor het genereren van kwalitatief hoogwaardige links die verwijzen naar uw website. Juist omdat ook zoekmachines weblogs dikwijls herkennen als autoriteit binnen een bepaald onderwerp. Een link vanaf een weblog is hierdoor vaak vele malen interessanter dan een link vanaf bijvoorbeeld een Startpaginadochter.

Search Engine Reputation Management
Een andere reden om PR in te zetten voor zoekmachine-optimalisatie doeleinden schuilt in reputatiemanagement. En hoewel het in Nederland nog meer zelden wordt toegepast, is ?Search Engine Reputation Management' in de Verenigde Staten, bakermat van zoekmachine-optimalisatie, al enige jaren een bekend fenomeen. Steeds vaker hebben organisaties te maken met webpagina's waarop men zich negatief uitlaat over een bepaald bedrijf, of waarbij een bedrijf op andere wijze in negatieve context wordt genoemd. In beide gevallen kan dit de reputatie van een organisatie schaden, en is het u er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat deze webpagina's niet hoog naar voren komen in de zoekresultaten wanneer wordt gezocht op uw merk- of bedrijfsnaam.

Search Engine Reputation Management, oftewel het be?nvloeden van uw reputatie en merkbeleving middels zoekmachine-optimalisatie, kan uitkomst bieden. Door persberichten te optimaliseren op uw bedrijfs- en merknaam en de juiste aandacht te schenken aan de wijze waarop deze persberichten wereldkundig worden gemaakt, kunnen negatieve zoekresultaten naar beneden worden gedrukt.

Geoptimaliseerde persberichten
Een van de meest fundamentele stappen in het zoekmachine-optimalisatieproces is het selecteren van de juiste zoektermen. Men dient de juiste zoektermen in het persbericht te verwerken, zonder dat de informatiewaarde en verkoopkracht van de tekst verloren gaat. Door deze termen op de belangrijkste plaatsen in het artikel te verwerken, vergroten we de kans dat het persbericht op de diverse portals, weblogs en in nieuwszoekmachines op de juiste zoektermen naar voren komt. Ook de vindbaarheid in de interne zoekmachines van portals als Nu.nl wordt vergroot, waardoor u ook op lange termijn direct profiteert van het persbericht.

Houdt bij het verwerken van de zoektermen in uw persbericht zoveel mogelijk de volgende richtlijnen aan:
Schrijf het persbericht primair voor bezoekers, niet voor zoekmachines!

  • Verwerk de belangrijkste zoektermen waar mogelijk in de titel van het persbericht.
  • Verwerk zoektermen tevens in tussenkoppen indien daarvan gebruik wordt gemaakt.
  • Laat het zoekterm in elk geval terugkomen in de openingsalinea van het persbericht, en zorg ervoor dat de eerste 200 karakters een goede, zoekterm-rijke samenvatting van het persbericht vormen.
  • Gebruik de zoektermen bij voorkeur ook in links die u aanlegt naar uw website. Dus niet: "…meer informatie op www.domeinnaam.nl", maar "… meer informatie over Onderwerp X".

Kortom: er zijn synergievoordelen te behalen wanneer het PR-instrument in combinatie met zoekmachine-optimalisatie wordt ingezet. Volop kansen dus voor elke organisatie die regelmatig persberichten uitbrengt.

Wolter Tjeenk Willink is oprichter van zoekmachinemarketingbureau Traffic Builders.