Innovatie II:over E-business,innovatie-creatie teams en ketens van vernieuwing

Vervolg van vorige week:

Het hele organisatieproces moet op z'n kop. Een e-business opzetten is dus meer dan een draadje trekken tussen twee afdelingen of twee bedrijven. Voor wie het helemaal correct wil aanpakken, gaat het om het aanpassen van het gehele organisatieproces, niet alleen in structuur, ook in denkwijze.

Neem de sollicitatie via e-mail. Die raakt steeds meer ingeburgerd. Maar hoe makkelijk een zin als 'stuur een e-mail' ook neergeschreven wordt, er wordt een heleboel op zijn kop gezet. De P&O-afdeling moet een apart electronisch bakje bijhouden voor sollicitaties die per e-mail binnenkomen en zal dat bakje ook regelmatig moeten leeghalen. En zal dus iemand moeten aanwijzen om deze e-mails af te handelen. Hoogleraar Charles Steinfield van de TU Delft vindt dat traditionele bedrijven minstens een even goede kans hebben in de e-handel als de zogenaamde dotcoms. Hij wijst er in Automatiseringsgids op dat juist de wisselwerking tussen fysieke en virtuele distributiekanalen synergetisch kan werken. Veel bedrijven behandelen hun bestaande activiteiten en de e-handel als parallelle kanalen, die ze zelfs met elkaar laten concurreren. 'Dan roep je echter conflicten op', zegt Steinfield.

Als voorbeeld van hoe het echter wel kan noemt hij de Rabobank. "Omdat deze bank een slimme kostenbesparing doorvoert door routinematige transacties te automatiseren via e-commerce." Neem de tijd voor vernieuwing. Een deel van het geheim is, dat al vroeg in het proces begonnen moet worden met het implementeren. Liefst al in de conceptuele fase, zodat mensen het idee op  zich kunnen laten inwerken. Voor wie te snel dingen voor elkaar wil krijgen, is het afbreukrisico groot. Ontwikkeling en implementatie gaan daarom vaak hand in hand. Veranderingen in een organisatie roepen altijd weerstanden op. Mensen voelen zich bedreigd. Door al in een vroeg stadium openheid te geven, kunnen veranderingen eleganter ingevoerd worden. Uiteindelijk door de steeds weer veranderende wereld, zullen organisaties zich in een constante verandering bevinden. Daardoor zullen concepten naadloos overgaan in implementatieprocessen en zal de fase van beklijven vervallen. Alleen: het risico is groot dat medewerk(st)ers in een continue veranderende wereld murw zullen geraken, vervolgens onverschillig en tenslotte niet meer mee willen veranderen.

Dit kan voorkomen worden door met basisteams te werken, waarbij het team een sociale constructie vormt waarin lief en leed worden gedeeld. Want hoe dan ook is een constructie nodig om de sociale binding tussen mensen vorm te geven, om loyaliteit te kweken.
Vanuit zo'n basisteam als veilige thuishaven kunnen mensen in andere teams werken, routine opdoen, of juist nieuwe dingen leren. Cruciaal is dat mensen in balans zijn en blijven. , anders trekken ze "krom". Veel bedrijven maken de fout dat ze plannen op het maken,op het realiseren van een project, terwijl het leerproces een veel grilliger spoor volgt, en langer duurt. Het is dan niet raar dat veel projecten uitlopen: het maken spoort niet met het leren."Je kunt dus beter op veranderprocessen sturen. Dat betekent investeren in ruimte, in mensen, processen, kortom flexibiliteit met het oog op de toekomst", zegt Theo Dijt van Penta Scope.