Kelly’s profetieen en klantgerichtheid werken anders bekeken

Kevin Kelly verwierf wereldfaam met zijn boek "Nieuwe regels voor een nieuwe economie".

Stel je eens de vraag: "Op welk soort industri?le ontwikkeling duidt de nieuwe technologie?"
Het antwoord op deze vraag kan je zien als een introductie in zijn boek.

De hoofdstelling van zijn boek is dat de principes volgens welke de ?zachte' wereld zich gedraagt – de wereld van het immateri?le, van media software en diensten – weldra ook de wereld van het harde gaat beheersen: de wereld van de werkelijkheid, van atomen, objecten, staal en olie en hard werken in het zweet des aanschijns. IJzer en hout zullen de wetten van de software gehoorzamen, auto's zullen de regels van netwerken volgen.

Wilt u een voorsprong behouden dan zult u vooral moeten begrijpen hoe netwerken groeien en bloeien, hoe interfaces de aandacht beheersen en hoe waarde berust op overvloed. Omdat communicatie – en daar draaien de digitale technologie en media om – niet slechts een sector is van de economie. Communicatie is de economie. De dynamiek van onze maatschappij – en van onze nieuwe economie in het bijzonder – zal in steeds sterkere mate de logica van netwerken volgen. Inzicht in de werking van netwerken vormt de sleutel tot inzicht in de werking van de economie. De grote voordelen die de nieuwe economie de komende jaren zal realiseren, liggen grotendeels in het verkennen en benutten van de kracht van decentrale, autonome netwerken.

Maar de traagheid van het industri?le tijdperk blijft fascinerend. Slechts een minuscuul percentage van de werkende bevolking voert taken van het industri?le tijdperk uit. Maar onze politiek, onze media, onze financi?le instellingen en ons onderwijs, blijven vasthouden aan de grote illusie dat we banen moeten scheppen in de industrie. Binnen een generatie of hoogsten twee – zal het aantal mensen dat in ?eerlijke' productie werkt, niet groter zijn Dan het aantal boeren op het land. Minder dan een paar procent. De netwerkeconomie trekt aan iedereen.
Ziehier weergave van een aantal alinea's uit zijn boek. Naast de 10 regels die hij daar in weergeeft.

Penta Scope, een bedrijf dat je kunt zien als een netwerkbedrijf, had Kevin Kelly uitgenodigd om op een seminar te verschijnen dat mede door hen werd georganiseerd. Voorafgaand aan dit seminar had ik, op uitnodiging van Penta Scope, de gelegenheid om samen met een aantal anderen aan Kevin Kelly een aantal vragen te stellen. De vraag die ik hem stelde was:"Stel dat je dat boek van jou opnieuw zou schrijven. Wat zou je dan veranderen?" Naast het feit dat hij mondeling aangaf dat zijn 10 regels zouden blijven merkte hij op dat er wel een regel aan toegevoegd zou moeten worden. Bedrijven moeten niet te marketinggericht zijn.
Kennelijk moet dat een inspirerende vraag zijn geweest want het antwoord dat hij gaf vond ik meer uitgeschreven terug in FEM/week 24. Daar staat het volgende:

Bedrijven moeten niet naar hun klanten luisteren. Kevin Kelly zou deze regel graag aan zijn boek nieuwe regels voor de nieuwe economie toevoegen. "Succesvolle bedrijven lopen in de val als zij alleen maar luisteren naar hun gebruikers. Nieuwe baanbrekende technologie?n ontstaan namelijk in kleine kring en niet binnen de grote groep klanten", licht hij toe. Als bewijs neemt hij de ontdekking van kleine diskettes. "Geen enkele groep gebruikers heeft hier ooit om gevraagd. Gelukkig keken sommige fabrikanten verder waardoor wij nu toch met kleinere disks werken".
Volgens Kelly moeten bedrijven de kleinere markten bereiken, omdat daar vaak de nieuwste technologie?n ontstaan."Hiervoor moeten zij kleinere dochterondernemingen opzetten. Die voelen zich beter thuis op de nieuwe markten, waar nog amper klanten rondlopen."

Kelly geeft aan dat deze regel voortkomt uit de lessen die hij zelf na het uitkomen van zijn boek heeft geleerd. "De ontwikkelingen zijn snel gegaan. Dat heeft mij niet verrast. Ik heb de laatste jaren namelijk geleerd in het onmogelijke te geloven.