Vaardigheden in de E-maatschappij

Ik bevind me in termen van e-denken op een leeftijd die kritisch is volgens Roel Pieper. Dat zei hij tenminste tijdens zijn oratie (Hij is hoogleraar in Twente geworden). Hij stelt o.a. het volgende:

'Jeugdigen zijn uitermate goed ge?quipeerd om tot de netwerkvaardigen van morgen te gaan behoren. Ook over de groep ouderen maak ik me niet zoveel zorgen. Doorgaans ontbreekt het hen niet aan geld en tijd en vooral dat laatste is van belang. Problematischer is het gesteld met de groep 25 – 55 jarigen, de generatie carri?rejagers voor wie tijd het meest kostbare goed is. Wie geen tijd vrijmaakt om zich de instrumenten van de informatienetwerken eigen te maken, dreigt ge?soleerd te raken van de ontwikkelingen. Lifelong learning is het devies voor degenen die optimaal hun weg willen gaan tussen alle lokale en globale netwerken. '

Ook geeft Pieper geeft in zijn oratie op een eenvoudige en heldere manier aan waar in zijn ogen politiek en overheid hun aandacht op kunnen richten. Zie voor zijn oratie http://www.roelpieper.com