Wat is E-business?

Uit: 'Blote bits: de naakte waarheid over e-business'  van William Smit & Wieger de Bruin. Uitgeverij BZTZToH, Den Haag, 2001. Een samenvatting van een deel van het boek.

E-business verandert steeds meer de manier waarop zaken worden gedaan.
Wat is e-business eigenlijk?

E-business is te omschrijven als:
Verbetering van het presteren van een organisatie door toepassing van ?connectivity' via:
* toepassing van nieuwe technologie?n in de waardeketen om transparantie te verkrijgen;
* (nieuwe) verbindingen van waardeketens tussen bedrijven en bedrijfstakken en tussen bedrijven en consumenten.

Dit met als resultaat:
– verbetering van de dienstverlening;
– verlaging van de kosten;
– toegang tot nieuwe kanalen.

E-commerce zou je daarbij kunnen omschrijven als marketing, verkoop en inkoop van producten en diensten via het internet. Velen zien dit als een nieuw/extra distributie/verkoopkanaal dat overigens steeds dominanter wordt. Het richt zich dus met name op de einddistributie,

E-business gaat dus een stapje verder: het verbindt klanten, bedrijfsprocessen, bedrijfstakken en toeleveranciers. Kriskras door bedrijven en branches heen ontstaan koppelingen. Waarde-innovatie door ?neue combinationen' lijkt in deze e-business wereld onmetelijk. The sky is the limit.

Bij e-business zijn in grote lijnen drie richtingen te onderkennen:
1. Disintermediation.
Dit is het overslaan van stappen in een waardeketen of een bedrijfskolom m.a.w. het rechtstreeks leveren aan de klanten van je eigen  klanten.
Laat ik mezelf eens als voorbeeld geven. Mijn boek ?denkfundamenten ontsluierd: een introductie in Spiral Dynamics' dat recentelijk is gepubliceerd, geef ik zelf uit. Normaal zou ik dat aan de boekhandel dienen te slijten. Nu verkoop in het rechtstreeks via het internet aan de klanten van de boekhandel.

2. Re-intermediation.
Hieronder wordt ?het optimaliseren van effectiviteit' verstaan. Partijen wringen zich tussen jezelf en je klant en proberen door middel van eigen functionaliteit hun eigen toegevoegde waarde te bewijzen. Ook hier weer een eenvoudig voorbeeld gelieerd aan mijn eigen ervaringen. Managementboek.nl is een online boekenverkoper met een groot bereik. Mogelijk groter dan mijn eigen site. Het is dus interessant om na te denken of ik managementboek.nl al dan niet als ?tussenaanbieder' ga inschakelen.

3. Deconstruction of value chains: het uiteenvallen van de oorspronkelijke waardeketen van een bedrijf waardoor voormalige kernactiviteiten worden uitbesteed.
Sommige schakels blijken ineens veel minder waarde toe te voegen of bepaalde activiteiten die een organisatie eerst zelf deed, kunnen beter uitbesteed gaan worden. Nauwe afstemming van de eigen interne processen op externe activiteiten blijkt kostenefficient te kunnen worden georganiseerd. Fabrikanten van vliegtuigen bijv. hebben hun eigen intranetsite toegankelijk gemaakt voor toeleveranciers. De gezamelijke productontwikkeling die zo ontstond, resulteerde in een forse besparing van tijd en kosten. In plaats van 3 jaar, rolt een nieuw ontwikkeld vliegtuig nu in 8 tot 12 maanden van de band. Voor specifieke componenten is de ontwikkeltijd in manjaren zelfs teruggebracht van 7 tot 1.

Daarbij zorgt e-business voor nog enkele aanvullende effecten. E-business veroorzaakt zoals aangegeven transparantie en kostenefficiency in iedere branche. Een voorbeeld van die transparantie. In de VS heb je websites die voor ieder automerk exact de marges in kaart brengen waarmee importeurs en dealers hun brood verdienen. Gewapend met deze informatie verzamelen potenti?le autokopers zich en zetten de dealers onder druk. De deailer zet vervolgens weer zijn importeur onder druk. Transparantie en kostenefficiency leiden tot marge-erosie. De algemene ervaring daarbij is dat geen enkele bedrijfstak ontkomt aan marge-erosie. Gevolg: het zoeken naar nieuwe vormen van ?waarde-creatie/innovatie'. Aanvullend worden ook imago/merkenbeleid als steeds belangrijkere onderscheidend criteria aangemerkt.

Meer weten?
Via Bol.com

E-business en e-commerce / druk 3
Dave Chaffey
Samenvatting van 'E-business en e-commerce'
In 'E-business en e-commerce' beschrijft Chaffey zowel beproefde als nieuwe methoden voor effectieve integratie van IT in het bedrijfsleven. Hij behandelt de vraagstukken waarmee managers voor, tijdens en na het implementeren van e-businesstoepassingen te maken krijgen. Het boek koppelt theorie door middel van actuele casestudy’s en opdrachten aan de praktijk. Hierdoor wordt de lezer gestimuleerd om kritisch na te denken over de kansen en de risico’s van e-business. Nieuw in deze derde editie is de uitgebreide aandacht voor nieuwe e-businesstechnologieën, online marketingcommunicatietechnieken, de beveiliging van e-business en servicegeoriënteerde architectuur. E-business en e-commerce is geschreven voor studenten aan hogescholen en universiteiten in Nederland en België die vakken over e-business, e-commerce of e-marketing volgen. Daarnaast is het geschikt voor professionals die zich op dit gebied willen oriënteren. Er is extra materiaal voor de student verkrijgbaar op de website van de uitgever zoals powerpointpresentaties, weblinks en extra cases.
Inhoudsopgave
DEEL 1:
INTRODUCTIE
1. Introductie van e-business en e-commerce
2. Grondbeginselen van e-commerce
3. De infrastructuur van e-business
4. De digitale omgeving
DEEL 2: STRATEGIE EN TOEPASSINGEN
5. E-business-strategie
6. Supply Chain Management
7. E-procurement
8. E-marketing
9. Customer Relationship Management
DEEL 3: IMPLEMENTATIE
10. Veranderingsmanagement
11. Analyse en ontwerp
12. Implementatie en onderhoud
Literatuur
Woordenlijst
Index
Zie verder:
http://www.managementboek.nl/boek/9789043013932/e-business_en_e-commerce_dave_chaffey?affiliate=1910