Het geheim van wervende kopij

Tekst toegezonden gekregen van 'onze' Laura Babeliowsky (voor meer informatie en/of mogelijke cursussen, mail naar laura@managementissues.com )

Een beschrijving van jouw dienst op één of twee A-4tjes is een belangrijke basis voor je marketingcommunicatie. Met zo'n basistekst voorhanden heb je snel een pakkende brochure of folder gemaakt om aan je klanten te geven. Een beetje ingekort kun je de tekst ook op de eerste pagina van je website zetten.
Aan deze tekst kun je natuurlijk nog allerlei informatie toevoegen: casebeschrijvingen, referenties van klanten, artikelen etc. Maar met de basistekst heb je in veel gevallen al voldoende marketingmateriaal in handen.
De vraag is: hoe schrijf je een effectieve tekst?

De grootste fout die dienstverleners in marketingteksten maken, is dat ze zich in hun tekst teveel richten op wat ze doen – en niet op wat het oplevert. Ook maken ze vaak niet duidelijk voor welk probleem of behoefte ze een oplossing bieden. De tekst heeft daardoor onvoldoende overtuigingskracht.

Goede, overtuigende teksten beschrijven het probleem, de vraag, de zorg of frustratie waar de klant mee zit (waarmee je laat zien dat je hem/haar begrijpt) en geven hoop dat jij dit voor hem/haar kunt oplossen. Besteed daarom aandacht aan de volgende vijf elementen:
Probleem: beschrijf het probleem, de vraag, de zorg of frustratie waar de klant mee zit.
De oplossing: beschrijf wat er mogelijk is, of hoe het ook kan zijn, als de klant zijn probleem heeft opgelost.
Hoe komt het eigenlijk? Beschrijf waarom de klant zijn probleem nu nog heeft en nog niet opgelost heeft.
Wat er nodig is. Beschrijf wat de klant nodig heeft om van zijn probleem af te komen.
Leg uit wat jij hierbij kan betekenen en vraag om actie. Beschrijf wie je bent en waarom jíj degene bent die de klant moet hebben. En leg precies uit wat hij/zij moet doen om met jou in contact te komen.

Een voorbeeld. Stel dat jouw dienst het geven van presentatietrainingen is. Je tekst zou kunnen luiden:

"In twee dagen leren presenteren met gemak" (begin met je kernboodschap in een volzin)

(Probleem)
Vrijwel iedereen die een toespraak wil houden, voelt zich nerveus of onzeker. Bent u bang om te blozen, dat uw handen gaan trillen en dat iedereen dit merkt? Bent u bezorgd dat u iets verkeerd gaat zeggen, dom overkomt of onvoldoende de aandacht van de toehoorders kunt vasthouden?
(De oplossing: hoe het ook kan)
U bent niet de enige. Uit cijfers blijkt dat meer dan 95% van de mensen angst voelt bij het houden van presentaties. Toch hoeft het niet zo te zijn: ook u kunt leren om met gemak een presentatie te houden, waar u zelfs van kunt genieten. Presentaties waarop u zich minimaal voorbereidt, maar met een maximaal effect.
(Hoe komt het eigenlijk?)
Het probleem bij presentaties is vaak niet alleen een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn relatief gemakkelijk te leren: oogcontact maken, op de juiste toonhoogte spreken, de juiste lichaamshouding etc. Wat mensen vooral parten speelt, is de manier waarop ze denken over hun presentatie. Bewust of onbewust hebben ze allemaal voorstellingen in hun hoofd, die van de presentatie een angstaanjagende ervaring maken. Veronderstellingen die vaak niet kloppen, en die als sneeuw voor de zon verdwijnen als u ze kritisch gaat onderzoeken.
(Wat er nodig is)
In de training "Leren presenteren met gemak" wordt aan beide aspecten aandacht besteed: zowel aan vaardigheden als aan onderliggende overtuigingen. In twee dagen leren de cursisten technieken om beter te spreken, en krijgen ze persoonlijke begeleiding bij het overwinnen van hun blokkades.
(Waarom moeten ze bij jou zijn en een vraag om actie)
Bureau "Spreek en Boei" heeft zich sinds 1980 toegelegd op het geven van presentatietrainingen. Het heeft duizenden mensen de weg gewezen hoe ze boeiende presentaties kunnen houden.
Heeft u interesse? Via bijgevoegd inschrijfformulier kunt u zich opgeven voor de training. Neem voor vragen contact op met …
Pas dit stramien toe op je eigen aanbod en laat het eens lezen aan anderen. Je zult zien dat het werkt! Veel succes ermee.