Action Learning: juiste vragen en luisteren.

Samenvatting van een artikel van Maarten van Rooij, programma manager BSN Nederland, in Opleiding en Training, januari 2006.

 

Reg Revans werd in de jaren veertig van de vorige eeuw als consultant ingehuurd om organisatieproblemen in de Engelse mijnen op te lossen. Hij woonde een aantal managementbijeenkomsten bij die tumultueus waren. Tussen zelfstandige eenheden werd steevast ruzie gemaakt, informatie achtergehouden en gesaboteerd.

Langzaam aan begon hij open vragen te stellen zoals:

 

  • Kun je vertellen wat er volgens jou gebeurde?
  • Hoe verloopt een werkdag precies volgens jou?
  • Op welke manier vindt er afstemming plaats in jouw mijn?

 

Revans merkte dat managers beter naar elkaar luisterden wanneer over hun dagelijkse ervaringen op het werk spraken. Dit maakte dat hij enige spelregels met hun afsprak.

 

  • Er dienden open vragen te worden gesteld.
  • Elkaar niet in de rede vallen.
  • Luisteren en niet oordelen.
  • Het is niet de bedoeling er een discussiebijeenkomst van te maken.
  • Eerst moet iedereen precies weten hoe de dagelijkse gang van zaken was in de verschillende mijnen.
  • Weet je het laatste, dan pas kun je in discussie gaan.
Dus werd er voortdurend vergaderd zonder agenda. Er werden vragen gesteld en er werd verteld. Er werd verteld over onzekerheden, de twijfel en de angsten die iedereen had. Maar ook over de successen, de grappen en de helden. Het gevolg was dat managers niet meer elkaars concurrenten waren maar elkaars collega’s werden.

 

Natuurlijk kwamen ook problemen aan de orde. Afgesproken werd deze steeds op dezelfde wijze aan te pakken.

1. Stel eerst vragen, zonder te discussiëren, om het probleem helder re krijgen.
    Vragen kunnen 1-ste orde zijn (wat en hoe?) of 2de orde (welke aannames hanteer je?)
2. Kijk als groep of er ervaringen met dat probleem zijn op andere plekken (hier: mijnen).
3. Kijk en doorvoel wat er geleerd kon worden van die ervaringen.

 

Deze wijze van probleemanalyse en oplossingen vinden is een basisvorm van intervisie.
Op deze manier loste Revans een enorm probleem op. Binnen de kortste keren trok de productie aan en werden verliesgevend onderdelen winstgevend. En dit alleen door de juiste vragen te stellen en te luisteren. Niet meer dan dat. Action Learning was geboren. Verbazingwekkend in zijn eenvoud, verpletterend in zijn effectiviteit.

Max Herold.