Ambtenaar te huur.

Samenvatting van het artikel Uitstapje: Harderberg detacheert ambtenaren in Personeelbeleid nr 7/8, 2006. Tekst Henk Vlaming.

Zin in een ambtenaar over de vloer. De gemeente Harderberg heeft detachering van ambtenaren naar lokale bedrijven ontdekt als fantastisch instrument voor loopbaanontwikkeling. Een gouden greep. Al tientallen bedrijven hebben zich inmiddels gemeld voor een ambtenaar.

De vijfhonderd ambtenaren zijn tijdelijk inzetbaar en de gemeente Harderberg heeft een interessant aanbod: juristen, ICT-ers, financi?le mensen, administratieve krachten, P&O-ers, milieudeskundigen etc.
Wat in het voordeel van de ambtenaren spreekt is hun scholingsgraad en hun kennis van zaken. Voor bedrijven is dit een manier om hun netwerk te vergroten en vice versa.
Medewerkers blijven in dienst van de gemeente maar er wordt wel een aparte detacheringsovereenkomst opgesteld. Er zijn inmiddels zoveel medewerkers gedetacheerd geweest dat er geen koudwatervrees meer bestaat. Alhoewel de precieze kosten en baten voor de gemeente Harderberg nog niet bekend zijn maar wel wordt gesteld dat het goed is dat ambtenaren ook eens een tijdje aan de andere kant van de tafel hebben gezeten.