Authenticiteit in hiërarchische organisaties.

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het voorjaarsnummer van Great Place To Live, jaargang 2008.
Zie www.greatplacetolive.nl

Authenticiteit in hiërarchische organisaties, is dat niet een contradictio in terminis?
Voordat we die vraag gaan beantwoorden is het handig om een omschrijving van authenticiteit te geven. In het boek van Ben Kuiken ‘wie is hier nu eigenlijk de baas. En nog 7 filosofische vragen voor managers’ vind je een mooie omschrijving.

“Het authentieke zelf is de jij die kan worden gevonden in je absolute kern. Het is het deel van jou dat NIET wordt gedefinieerd door je baan, je functie of je rol. Het is het geheel van unieke gaven, capaciteiten, mogelijkheden, interesses, talenten, inzichten en wijsheid. Het zijn al je krachten en waarden die uniek voor jou zijn en tot uitdrukking moeten komen, tegenover wat je geprogrammeerd bent te geloven dat je ‘zou moeten zijn en doen’. Het is de jij die opbloeide toen je je gelukkig en voldaan voelde”.

Talenten?
Deze omschrijving praat over een combinatie van gaven, talenten, capaciteiten, interesses etc.
Meestal zijn we niet meer bewust bezig met onze gaven en talenten waardoor we ze ook niet meer tot expressie brengen. Soms doordat mensen denken dat er een scheiding moet zijn tussen hobby en werk. Een enkeling doet dat echter wel nog zoals het verhaal van Paul Potts liet zien.

Box: Paul Potts
Paul Potts, de man die mobiele telefoontoestellen verkocht (en weinig zelfvertrouwen had) zei bij aanvang van het programma ‘Brittains Got Talent’ (vgl. soundmixshow/idols), dat hij voelde dat hij geboren was om opera te zingen. Toen hij het podium opliep, zag de jury niets in hem. Dat veranderde toe hij begon te zingen. Een daverend succes. Na het winnen van BGT heeft hij inmiddels diverse CD’s uitgebracht.

Ooit heb ik een klant begeleid voor een visiedag waarbij ik na het vormgeven van een visie de volgende oefening deed.

Sluit je ogen en ga eens terug naar de leeftijd van 5 jaar. Waarvoor stond je toen bekend. Voor welke persoonlijkheidskenmerken, talenten etc. Idem op de leeftijden van 10, 15, 20 e.v. Wat waren op de verschillende leeftijden je talenten, kennis en interesses.
Maak een uitgebreide inventarisatie. Vooral ook van kleine dingen op de verschillende leeftijden. Misschien vond/vind je koken leuk, was je goed in opruimen, was je geïnteresseerd in fietsen etc.
Hoe zou je de combinatie van je belangrijkste talenten en kennisinteresses omschrijven? 
Hoe is die combinatie te verbinden met de visie die jullie gemaakt hebben.

(Zie verder mijn boek Ondernemen natuurlijk!')

Deze oefening leidde tot unieke implementatiemanieren. Zo was er een deelnemende manager die in zijn vrije tijd zijn hele leven al met muziek bezig was. Hij besloot met enkele anderen in de organisatie een VisieMuziekCD te gaan maken.
Een ander was erg goed in het bedenken van spelletjes en ontwikkelde het VisieSpel.
Door de verbinding met hun talenten ontstonden er natuurlijke, speelse vormen van implementatie waarmee de betrokkenen ook aan de slag wilden blijven. Het sloot immers nauw aan bij hun natuurlijke talenten. Daarmee aan de slag gaan kostte hun geen enkele moeite.

Belemmerende programmeringen.
Een volgend facet van de genoemde beschrijvingen gaat over programmeringen. Zeker in grote traditionele organisaties is er een duidelijk spanningsveld waar te nemen tussen werken vanuit je authentieke zelf en bureaucratische conditioneringen. Je échte talenten en bijbehorende interesses tot expressie brengen is dikwijls wat anders als doen wat je functie van je vraagt en risicomijdend binnen de ongeschreven regels blijven handelen.

Het is elke keer weer ongelofelijk om te zien. Jonge mensen die vers van school afkomen en binnen drie maanden volledig zijn geconditioneerd in een bureaucratisch systeem. Daarbij worden ze onbewust geprogrammeerd om zich te gedragen volgens de expliciete en impliciete bureaucratische regels. Vervolgens gaan ze ook nog geloven dat ze hun functie of positie ZIJN waarmee een volgende stap is gezet in het niet benutten van je echte talenten, gaven etc.
E.e.a. aangevuld met de gedachte dat hoger in de hiërarchie ook beter is voor wie je bent.
Werknemers verdienen niet meer geld door een beter product te maken maar te doen wat de baas wil. Dat leidt tot een zeker werknemersautisme, tot ivoren toren gedrag. Daarmee verdwijnt een gezonde verwondering en nieuwsgierigheid die nodig is om je echte talenten tot expressie te brengen.

BOX: Virgin:
Mensen die bij Virgin werken zijn bijzonder. Het zijn geen kuddedieren. Ze zijn in staat tot een zelfstandig oordeel. Ze hebben goede ideeën en ik luister naar ze. Wat heeft het voor zin om intelligente mensen in dienst te nemen als je toch geen gebruik maakt van hun talenten?
– Richard Branson –

Een wijze tip is:”begin je zelf als wondernemer te zien.” Iemand die het vak van ondernemer vanuit zijn talenten oefent tijdens zijn werknemerschap.
Denk na over de vragen:

  • Hoe kan ik mijn talenten benutten en innoveren op deze werkplek?
  • Wat voor nieuwe professies kan ik in deze organisatie vervullen die aansluiten bij mijn talenten en passie?
  • Wat voor nieuwe professies kan ik in andere organisatie/werkplekken vervullen die aansluiten bij mijn talenten en passie?

De bekende managementgoeroe Stephen Covey heeft het in dit kader wel eens over het doorbreken van de mentale programmering van het industriële tijdperk.

BOX: Ik zie…..
Een verhaaltje van Tom Peters.
Een 24-jarige ‘onafhankelijke medewerkster’, die werkt bij de Zeer Grote Organisatie. (ZGO). Ze raakt bij ZGO helemaal onder de indruk van WI-FI en ziet nieuwe mogelijkheden. Ze praat met wat Wi-Fi- experts (vanuit haar grenzeloze enthousiasme) om wat voordeel te halen bij leveranciers……zonder enige toestemming van De Hiërarchie. Het lukt haar daarna een Wi-Fi project opgestart te krijgen. Hierna was de wereld nooit meer hetzelfde voor de Zeer grote Organisatie (en evenmin voor de 24-jarige medewerkster)
Ze had haar wondernemerschap ontdekt.
  

Tot slot.
Ik begon dit artikel met de vraag of authenticiteit en hiërarchische organisaties in tegenspraak met elkaar waren. Het mag duidelijk zijn dat dit voor velen wel geldt maar dat jij niet voor die tegenspraak hoeft te kiezen. Kies je voor je talenten dat draag je pas écht bij aan het verwezenlijken van schitterende organisaties.

Voor meer informatie over hoe je talenten kunt omzetten in producten op een duurzame wijze, zie het boek 'Ondernemen, natuurlijk!' van Max Herold.