Coaching

Timothy Gallway, een expert in onderwijs en sport, schreef in zijn bestseller “The inner game of tennis”: coaching is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat die persoon zo goed mogelijk presteert.

In zijn visie is coaching meer dan alleen tegen iemand vertellen ‘doe dit zus of zo’. Nee, een coach zou een stap verder moeten kunnen gaan: een persoon helpen zijn eigen innerlijke blokkades op te lossen zodat iemand vrijer, beter en gemakkelijker kan spelen. Want laten we wel wezen, hoeveel partijen verliezen sporters niet doordat ze angstig zijn, te sterk vasthouden aan bepaalde speelpatronen, de concentratie niet terug terug kunnen vinden of zich zelf uit het spel halen door elke keer op zich zelf te schelden?

Maar ook in ons werk hebben we met dit soort verschijnselen te maken. Vasthouden aan bepaalde speelpatronen en daardoor stilstaan in je sportieve ontwikkeling zou je kunnen vergelijken met vasthouden aan taken die je al jaren doet en de onderliggende mentaal-emotionele grondtoon van waaruit je die taken uitvoert. Angst om te verliezen en daardoor juist een partij verliezen, laat zich vaak vertalen naar de onzekerheid die mensen hebben etc. Als we dan de vertaling van coach naar leidinggevende maken dan vereist een dergelijk coachend leiderschap wel wat van een leidinggevende. Wil je medewerk(st)ers helpen hun potentiële kwaliteiten te ontwikkelen dan vereist dat een goed invoelend vermogen van een leidinggevende. Daarnaast, is mijn ervaring, moet je ook zelf ervaren hebben wat het is om eigen beperkingen te transformeren.

Overigens, leiderschap is ook zelfleiderschap. Iedereen geeft wel op een bepaalde wijze leiding aan zichzelf. En doet in meerder of mindere mate pogingen om zijn beperkingen aan te pakken en zijn geestelijke/mentale ontwikkeling te bevorderen. Wim Jonk van Sheffield Wednesday  gebruikt hiervoor bepaalde meditatievormen. Andere bekende sporters concentreren zich op de beperkende emoties via een methode genaamd ‘focussing’ en verkennen ze op deze wijze. Daarbij elke keer de vraag in hun achterhoofd houdend: ‘Wat (welke paradigma’s van mezelf) zit(ten) daar onder?’

Henk Vos van Feijenoord doet regelmatig NLP-oefeningen om blokkades en belemmeringen te transformeren in positieve ondersteunende gevoelens. Maar ja, niet iedereen durft even gemakkelijk aan zich zelf te werken of wil dat ook. Wie weet wat je tegen komt? Of de angst dat je daarna misschien wel niet meer jezelf bent? Of je vindt je RTL4-leventje goed zoals het is. En je al stressvol zijn, dan neem je liever een pilletje dan je te verdiepen in de vraag: ‘Hoe ben ik zo succesvol in het creëren van die stress in mijn lijf?’ Alleen de ervaring leert dat mensen die een eerste stap hebben gezet in het verkennen van zichzelf, zeggen:”Waarom ben ik daar niet eerder mee begonnen?”
Ja, waarom ben je daar niet eerder mee begonnen?

Max Herold
Maart 1999