De Code van Leren: je individuele leerstijl.

Kennis wordt volgens Mathieu Weggeman omschreven als K = f(I.EVA). Kennis is een functie van Informatie maal ervaring, vaardigheden en attitude. Hoe jij echter als individu kennis tot je neemt, of simpeler gezegd: hoe jíj leert, is iets waar in veel organisaties niet bij wordt stilgestaan. De meeste mensen kunnen hun eigen leerstijl niet benoemen. Terwijl inzicht in je leerstijl, hoe je het beste leert, je juist kan helpen meer en gemakkelijker kennis te vergaren in minder tijd.
Is er een systeem waarmee is te ontcijferen hoe je leert? Ja, een multimediale test die eenvoudig is te gebruiken voor zowel volwassenen als voor kinderen vanaf groep 7 of 8 (kinderen die goed kunnen lezen).

De oorsprong van de test
In 1983 publiceerde de ontwikkelingspsycholoog Howard Gardner:“Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”, waarin hij het idee van “Multiple Intelligences” introduceerde. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Het idee dat er meerdere vormen van intelligentie bestaan is in het verleden ook door andere psychologen zoals Thurstone, Guilford, Cattell en Robert Sternberg verdedigd. Het is echter door Gardner het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen van intelligentie (bron wikipedia). Dawna Markova, een psychologedocente/ trainster die zich jarenlang gebogen heeft over de vraag: hoe leren mensen nu precies? Zegt het zo:
“Het gaat er niet om te ontdekken hoe slim je bent maar wat jouw persoonlijke manier is om slim te zijn. “

In Nederland zijn veel mensen bekend met een geheel ander gedachtegoed rond leerstijlen: dat van Kolb. In 1985 heeft Kolb zijn vier leerstijlen gepubliceerd: ontwikkelaar, denker, beslisser, doener. Verder onderzoek naar de ideeën van Kolb heeft een stroming opgeleverd die het belang van  interactie tijdens het leren benadrukt. Kolb is een organisatie deskundige en ook de verdere ontwikkelingen van zijn theorieën staan in het teken van organisaties en hoe er binnen organisaties geleerd wordt. Zeer nuttige inzichten worden hiermee gegeven.

De leerstijlentest die hier besproken wordt heeft een andere insteek: een ‘breingebaseerde’ insteek. Hoe verwerkt jouw brein het liefst/ makkelijkst/ efficiëntst zijn informatie? Niet meer en ook niet minder dan dat.
De leerstijlentest is gebaseerd op drie theorieën:
– de Meervoudige Intelligentie theorie van Gardner;
– de vuistregels theorie van Robert Sternberg;
– de linker en rechter hersentheorie van Vitale.
De test helpt te ontdekken hoe je je leersnelheid kunt verhogen en je leercapaciteit kunt vergroten. Dit doe je door jouw eigen persoonlijke manier van informatie verwerken in kaart te brengen: hoe leer jij graag? Deze test is dus geheel gericht op het individu en heeft als doel om het individuele leervermogen te vergroten. 

Het resultaat
Het hulpmiddel om jouw leerstijl mee vast te stellen is een multimediale testsysteem  waar je maximaal 10 minuten lang vragen beantwoord, het resultaat dat je krijgt is:
– Linguïstisch –   Hoe verwerken jouw hersenen geschreven tekst?
– Logisch/ structuur –  Hoeveel structuur heb jij nodig bij leren?
– Kinesthetisch –  Hoeveel vaak moet jij bewegen tijdens het leren?
– Auditief –   Hoe graag verwerk jij auditieve informatie?
– Visueel –   Hoe graag verwerk jij visuele informatie?
– Interpersoonlijk –  Hoeveel leer jij door met andere mensen samen te leren?

De scores op deze onderdelen kunnen variëren tussen 0 en 36. Bij het interpreteren van de scores wordt uitgegaan van een gemiddelde score van 16. De score 16 geeft aan dat dit een neutrale ingang van leren is. Scores boven dit gemiddelde geeft aan dat de ingang als steeds positiever/ fijner/ makkelijker door de persoon ervaren wordt naar mate de score stijgt.
Als er lager dan 16 gescoord wordt, wordt het een ingang is die het leren steeds zwaarder of moeilijker maakt voor de persoon naar mate de score daalt.

Als tijdens de uitleg wordt vertelt wat de Leerstijlentest vastgesteld heeft, dan herkennen mensen dat en kunnen feilloos aangeven of de conclusies van de leerstijlentest kloppen. Bij het Coaching gesprek begint dan het interessante deel:
• Wat zijn de leerstrategieën die je tot op dit moment gebruikt hebt?
• Hoe kun je die strategieën versterken of aanvullen?
• Welke aanvullende leersstrategieën kun je ontdekken door naar de
resultaten te kijken?
Dan begrijp je gelijk waarom je bv. zelfstudie wel/ niet fijn vond en waarom het op school wel/ niet makkelijk was om te leren. Het wordt duidelijk op welke manier jij het makkelijkste en met het beste resultaat leert.

Deze test heb ik persoonlijk lange tijd bijna dagelijks met volwassenen gebruikt om de leerstijl vast te stellen en om op basis van die leerstijl een individuele cursus samen te stellen die optimaal aansloot bij de leerstijl van de cursist. De test is in 10 jaar tijd bij minstens 2000 personen afgenomen. De betrouwbaarheid die daaruit gebleken is ligt boven 90%.

Enkele praktijkvoorbeelden.

Een middel manager bij een groot ICT bedrijf:
Scoort hoog (28) op linguïstisch en zeer hoog (32) op interpersoonlijk. Voor deze man is leren nooit een probleem geweest. Ik vraag hem naar zijn ervaringen met zelfstudie: grote zucht is de reactie. Ja, het lukt wel altijd maar het kost moeite. Ik draag als oplossing aan: de volgende zelfstudie (wordt regelmatig in het bedrijf aangeboden) samen met een paar andere collega’s (die ook hoog scoren op interpersoonlijk) inschrijven. Maak er zelf een groepsleerproces van. Alleen al bij het idee brak de zon door op zijn betrokken gezicht.

Een medewerkster van een grote opleidingsafdeling:
Scoort zeer hoog (36) op structuur. Als deze mevrouw geen structuur heeft kan ze niet leren. In het gesprek bleek al snel dat ze daar zelf zeer goede strategieën voor ontwikkeld had: ze maakte overal in no time een structuur voor. Aangezien ze in haar werk met veel verschillende soorten mensen te maken heeft vraag ik haar naar haar vermogen om kennis en informatie over te dragen aan andere mensen. Dat blijkt vaak moeizaam te verlopen en vaak meerdere keren nodig te hebben voor dat haar informatie goed “land” bij de ontvangende partij. Haar manier van aanbieden is namelijk: een proces aanbieden, liefst op papier. Inzicht in wat de ontvangers nodig hebben (iets anders dan zij zelf) zet deze slimme dame al snel aan het denken over een duidelijker uitgesproken verhaal. Plaatjes ter ondersteuning van haar tekst etc.

Iemand van een ICT afdeling:
Deze mevrouw moet business requirements vertalen naar specificaties voor een systeem
Ze scoort laag op structuur (8) en hoog op visueel (32) en interpersoonlijk (28). Haar zelfbeeld is dat ze veel structuur nodig heeft en heel gestructureerd werkt. De score van 8 op structuur herkent ze dan ook in eerste instantie niet. Doorvragend naar haar strategieën om tot heldere specificaties te komen blijkt ze veel in beelden te praten en ook dat ze veel interpersoonlijk contact gebruikt bij moeilijke beslissingen. Uiteraard worden de specificaties uiteindelijk zeer gestructureerd genoteerd. Deze mevrouw was helemaal verrast door dit inzicht: haar beeld dat het “goed” is om gestructureerd te werken in deze baan en “fout” is om gebruik te maken van meer intuïtieve, chaotische aanpakken had nogal eens beperkend gewerkt in het verleden. “Het geeft me meer ruimte in mijn hoofd”  was haar letterlijke reactie.

Marjolein van Bodegom,
Februari, 2010

Workshop ‘de code van leren’.
Een workshop ‘De code van Leren’ wordt periodien gegeven. Daar krijg je ook een testafname en persoonlijk advies bij hoe jij het beste kunt leren.
Tijd: 13.00 h – 17.00h
Aantal deelnemers: maximaal 15.
Kosten: E. 95,- excl. BTW per persoon

Meer weten?
Neem contact op met Marjolein van Bodegom – Bureau van Bodegom
email: marjolein@vanbodegom.eu
06-22991167
https://vanbodegom.eu/ 


Five Minds for the Future
Howard Gardner

Multiple Intelligences
Multiple Intelligences
Howard Gardner

Soorten intelligentie
Soorten intelligentie
Howard Gardner

Via Managementboek.nl
Samenvatting van ‘Soorten intelligentie’ Intelligentie en creativiteit zijn er in soorten en maten. Howard Gardner onderscheidt in zijn beroemde theorie van de meervoudige intelligenties meer dan acht soorten intelligentie. Het onderwijs richt zich vooral op linguïstische en logisch-wiskundige intelligentie, in de kunsten zijn muzikale, lichamelijke-bewegings- en ruimtelijke intelligentie van belang. Maatschappelijk zijn interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie van belang. Daarnaast onderscheidt Gardner ook drie nieuwe vormen van intelligentie: de naturalistische, spirituele en existentiële. Voor het bepalen van iemands vaardigheden en voor school- of beroepskeuze, is inzicht in Gardners theorie van belang. Hij relativeert het belang van IQ-tests (die bepaalde soorten intelligentie niet meten) en zet zijn ideeën uiteen over creativiteit, leiderschap en morele intelligentie.
Inhoudsopgave
1. Intelligentie en individualiteit
2. Voor meervoudige intelligenties
3. De theorie van de meervoudige intelligenties – Een persoonlijk perspectief
4. Zijn er nog meer intelligenties?
5. Bestaat er een soort morele intelligentie?
6. Mythen en feiten over meervoudige intelligenties
7. Vragen en antwoorden met betrekking tot meervoudige intelligenties
8. De intelligenties van scheppers en leiders
9. Meervoudige intelligenties in het onderwijs
10. Verschillende wegen om tot inzicht te komen
11. Meervoudige intelligenties in een breder kader
12. Wie is intelligent?
Noten
Appendix A – Boeken en artikelen van Howard Gardner
Appendix B – Andere literatuur over de theorie van de meervoudige intelligenties
Index
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789057121333/
soorten_intelligentie_howard_gardner?affiliate=1910

Cognitive Psychology
Cognitive Psychology
Robert Author 1 Last Sternberg & Robert Sternberg

Barbara Meister Vitale. Unicorns Are Real: A Right-Brained Approach to Learning (1982)
Unicorns Are Real: A Right-Brained Approach to Learning
(Creative Parenting/Creative Teaching Series)

Experiential Learning
Experiential Learning
David A. Kolb

Learning Unlimited
Learning Unlimited
Dawna Markova & Anne R. Powell

The Open Mind: Exploring the 6 Patterns of Natural Intelligence
The Open Mind: Exploring the 6 Patterns of Natural Intelligence