Een eenvoudige technologie-assessment doen!

Een technologie asssement zou je vanuit een bedrijfskundige zienswijze kunnen defini?ren als een verkennende evaluatie van technologie?n en hun toekomstpotentieel in relatie tot de context van een organisatie. Ze zijn toekomstgericht en helpen je de toegevoegde waarde van technologie en de mogelijkheden daarvan voor je bedrijf in te schatten. Zeker in de tegenwoordige tijd is het noodzakelijk om periodiek een dergelijke assement uit te voeren. Gezien alle internetontwikkelingen niet alleen voor productiebedrijven maar juist ook voor de dienstverlenende sector nuttig om periodiek eens uit te voeren. Wat zijn nu de stappen die je daarvoor kunt doen?


Stappen.
Stap 1. Inventarisatie van de aanwezige technologie?n in jullie bedrijf.
Kijk naar de verschillende waardeketens in je bedrijf. Productie, inkoop, logistiek, kwaliteit, communcatie etc. Wat pas je daar toe in technologische zin?

Stap 2. Welke trends zijn in je bedrijfstak aan de orde, speciaal wat betreft technologie die jullie nog niet inpassen?

Stap 3. Hoe ver zijn de technologie?n genoemd in 2 reeds ontwikkeld? Hoe rijp zijn zij?
Classificeer ze bijv. in embryonaal, groeiend, volwassen of verouderd.

Stap 4. Wat is het belang van de technologie?n voor de concurrentie?
Daarbij kun je technologie?n indelen in basis- en sleuteltechnologie.

Stap 5. Wat zijn de succesfactoren van jullie organisatie?
Wat moet goed zijn vanuit de optiek van klanten, andere stakeholders, willen ze jullie als een succes blijven aanmerken? Wat is vanui de klanten gezien bepalend voor het feit dat ze voor jullie kiezen

Stap 6. Op welke wijze worden zij medebepaald door de technologie?n?
Hoe bepalen technologie?n het effect van een succesfactor? Kun je daar een score aan verbinden?

Stap 7. Jullie technologieprofiel: analyse van de technologische positie.
Ga na welke van de basis of sleuteltechnologie?n voor welke percentage bepalend zijn voor een bepaalde succesfactor.

Stap 8. Waar liggen voor jullie nieuwe mogelijkheden?
Speel in gedachten met de verschillende technologie?n. Hoe zien ze er uit bij verdere ontwikkeling. Wat zijn nieuwe verbindingen die je tussen de technologie?n kunt zien? Wat betekent dat voor een kritische succesfactor? Kunnen jullie zorgen voor een paradigmashift?

Bron: managementtechnieken bij effectief innoveren. Auteurs: Vrakking, W.J. & Cozijnsen, A.J. Uitgeverij Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1990.