Gamechanger: innovatie op een innovatie wijze

Of hoe de overheid in de toekomst interactief een aantal problemen kan gaan oplossen.

Het zou een fantastisch proces kunnen zijn om het ‘van buiten naar binnen denken’ te stimuleren bij de overheid. Zeker als het gaat om structurele maatschappelijke problemen die niet meer echt door de overheid worden opgelost. Problemen m.a.w. die niet meer binnen de bestaande denkkaders kunnen worden opgelost.

Ik liep er tegen aan in het blad ‘Shellworld’. In een interview met Jeroen van der Veer van de RvB las ik dat Shell het concept Gamechanger had geïntroduceeerd. Van der Veer kreeg de vraag voorgelegd of Shell innovatie binnen de organisatie voldoende aanmoedigde. Hij gaf daar een mooi antwoord op.’je kunt nooit genoeg doen als het over het aanmoedigen van innovatie gaat.

Innovatie is de zuurstof van je toekomst.
De benadering bij Shell is het bouwen van netwerken, met mensen van buiten en binnen Shell, voor de creatie en cultivatie van ideeën tot aan de realisatie toe. Daarvoor gebruiken we het Gamechanger proces.

Daarbij moedigen we mensen aan om hardop te dromen. (red: die mensen kunnen dus nogmaals ook mensen van buiten Shell zijn). Elk idee dat min of meer de organisatie raakt kan worden aangereikt aan een panel van Shell-collega’s waarbij er ook fondsen zijn om ze meer in details uitgewerkt te krijgen.

Je moet er trouwens wel rekening mee houden dat alles wat we nu gebruiken als een instrument om innovatie te stimuleren geleidelijk aan afstompt in de loop van de tijd. Met andere woorden innovatie of het innovatieproces moet je altijd op een innovatieve manier benaderen.

Als we het over innovatie hebben denken de meesten aan technologie: leuk! Maar Shell heeft ook op andere gebieden een goede naam als het over innovatie gaat. Wij waren bijv. de eersten die Airmiles in de handel toepasten.”

Wat zijn gamechangers?
Gamechangers zijn ideeën wiens implementatie in de markt/business/organisatie het potentieel hebben een zeer significante verbetering te creëren in de winstgevendheid van een organisatie resp. de effectiviteit van een organisatie Ze dienen een nieuwe perceptie te bevatten op een probleem, een nieuwe bron van informatie, een nieuw product of een nieuwe visie.

Er worden tenminste twee typen gamechangers onderkend:

  • Nieuwe technologische ideeën die nieuwe wegen openen richting high impact mogelijkheden in de business/veld van functioneren van een organisatie (het zijn als het ware oplossingen die er om bedelen geïmplementeerd te worden).
  • Nieuwe strategische visies die een significante impact zullen hebben (visies die gewoon om een nieuw soort oplossingen vragen).

Kenmerk van gamechangers is dus dat er sprake is van een fundamentele paradigmashift: een revolutionaire manier om over oude problemen te denken – een drastische en collectieve verandering in onze waarneming en beleving. Het zijn dus ‘doorbraakideeën’, nieuwe business of nieuwe manieren om oude zaken of taken te doen. De ‘parardigmshift-question’ van Joël Barker is een vraag die je helpt zoeken naar werkelijke gamechangers: what today is/seems impossible to do but if it could be done would fundamentally change your business/task etc.

Het gamechanger – proces.
Ideeën dienen naar binnen te kunnen komen, op elk tijdstip, op elke plaats en kunnen van iedereen zijn. Het belangrijkste in het proces is snelheid. Binnen een maand moet er, als het interessant is geld beschikbaar zijn. Het gamechangerproces (waarbij er een gamechangerpanel is dat met je over het idee gaat praten) zorgt voor de eerste financiering van het er uit voortvloeiende project totdat duidelijk is dat het idee werkt dan wel (nog) niet kan worden uitgevoerd.

De stappen in het proces zijn:

  • Je zet je idee op papier en dat idee wordt niet vertrouwelijk behandelt (geheimzinnigheid past niet bij een open, innovatieve cultuur). ‘Je’ kan iemand van zowel binnen als buiten Shell zijn.
  • Het Gamechangerpanel kijkt of je idee een werkelijke gamechanger is waarbij, indien dat het geval is ze met je praten over het meer aankleden van het idee en onder welke termen en condities het idee tot uitvoering kan worden gebracht. Hierbij zit ook de vraag wie van Shell behulpzaam kan zijn bij het uitwerken van het idee. Binnen een maand wordt teruggekoppeld.
  • De volgende fase in het traject is de rijpingsfase. Hierin vindt verduidelijking plaats. Als de gedachte heeft postgevat dat het idee het potentieel heeft van een werkelijke gamechanger dan krijg je een aantal extra vragen te beantwoorden om het Gamechangerpanel te helpen bij het nemen van een beslissing.
  • Op een uitgebreide panelvergadering kun je je idee vervolgens presenteren. Daar wordt definitief beslist of verdere financiering plaatsvindt.
    Als het (uitgebreide) Gamechangerpanel beslist dat het een werkelijke Gamechange, en het voorstel en de bijbehorende contracten (aansprakelijkheden, intellectueel eigendom etc.) ok zijn bevonden, dan kun je je project uitvoeren samen met Shell partners.
  • De voortgang wordt gemonitord als het project wordt uitgevoerd. Na succesvolle uitvoering van het project zal verdere research en ontwikkeling plaatsvinden binnen Shell.

Zie ook: www.gamechanger.nl

Max Herold
Februari, 2005