Het DNA van de innovator.

Veel executives vragen zich af hoe ze aan innovatief ingestelde mensen voor hun organisatie komen – de mensen die nieuwe ideeën creëren. Én hoe ze zelf innovatiever, vernieuwender kunnen worden. Innovators beschikken over specifieke vaardigheden. Deze werden gevonden op basis van een zes jaar durende onderzoek bij enkele duizenden ondernemers. Het goede nieuws daarbij is dat deze vaardigheden zijn aan te leren.

Een samenvatting van het gelijkmatige artikel van Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen en Clayton M. Christensen. In Management Executive maart/april 2010.

Innovatieve ondernemers hebben iets wat ‘creatieve intelligentie’ wordt genoemd. Dit verschilt van andere soorten intelligentie. Daarbij zijn enkele ontdekkingsvaardigheden van belang.

Ontdekkingsvaardigheid 1: Associëren
Dat is het vermogen om schijnbaar ongerelateerde vragen, problemen en ideeën uit verschillende gebieden op geslaagde wijze met elkaar in verband te brengen ('Neue Combinationen'). De innovatiefste bedrijven ter wereld bloeien door de uiteenlopende associaties van oprichters, executives en werknemers. Associëren is als een mentale spier die sterker kan worden door de overige ontdekkingsvaardigheden toe te passen.

Ontdekkingsvaardigheid 2: Bevragen
Meer dan 50 jaar geleden heeft Peter Drucker de kracht van provocerende vragen beschreven. ‘De belangrijkste en moeilijke opgave is nooit om de juiste antwoorden te vinden maar om de juiste vraag te vinden, Innovators stellen constant vragen die algemene wijsheden in twijfel trekken. Die hebben vaak de strekking van ‘waarom’, ‘waarom niet’ en ‘wat als’.
Daarbij spelen ze graag ‘advocaat van de duivel’waarbij ze enerzijds een tegenovergestelde alternatief verdedigen en vervolgens een symbiose weten te maken  tussen twee tegenovergestelde alternatieven. Restricties worden daarbij omarmd als iets wat verkend en uitgedaagd kan worden met alternatieven.

Ontdekkingsvaardigheid 3: Observeren
Hiermee wordt geduid op het voortbrengen van ongewone business ideeën door alledaagse verschijnselen, en dan in het bijzonder het gedrag van potentiële klanten, grondig te onderzoeken. Gedraag je daarbij als antropologen en sociale wetenschappers.
Stel vragen als ‘waarom doen ze dat?  En ‘Waar worstelen ze mee?”
Innovators zijn zorgvuldig, doelbewust en consequent op zoek naar kleine gedragsdetails om inzicht te verkrijgen in nieuwe manieren om dingen te doen. En dat betekent dat je naar de plek toegaat waar iets gebeurt.

Ontdekkingsvaardigheid 4: experimenteren
Alle innovatieve ondernemers doen aan een of andere vorm van actief experimenteren of het nu ging om intellectuele verkenning, fysiek geknutsel of onderdompeling in nieuwe omgevingen. Experimenteren staat in het middelpunt van alles wat ze doen. Er blijkt daarbij een relatie met wonen in het buitenland. Uit het onderzoek blijkt dat in hoe meer landen iemand heeft gewoond, hoe groter de kans is dat die persoon vanuit die ervaringen tot innovatieve ideeën voor producten, processen of business komt.

Ontdekkingsvaardigheid 5: Netwerken
Door tijd en energie te besteden aan het vinden en uittesten van ideeën via een netwerk van uiteenlopende mensen, verkrijgen innovators totaal andere perspectieven. Daarbij doen ze zeer hun best mensen te ontmoeten met andere soorten ideeën en perspectieven. Dit om hun eigen kennisgebieden uit te breiden.

Tot slot: oefenen, oefenen, oefen
Terwijl innovators de ontdekkingsvaardigheden actief uitoefenen, worden die kenmerkend voor wie ze zijn.
De belangrijkste vaardigheid waarmee moet worden geoefenend, is die van vragen. Dat blijkt de andere vaardigheden een enorme impuls te geven. Innovatief ondernemerschap blijkt niet genetisch bepaald te zijn. Het is een actieve keuze en inspanning.

Meer weten?
Via Bol.com


The Innovator's Dilemma
Clayton M. Christensen

Via Managementboek.nl
The Innovator's Dilemma
Clayton Christensen

Samenvatting
IBM was marktleider op het gebied van mainframe computers maar werd op de markt voor pc' s verrast door nieuwkomer Apple. Toch was IBM een professioneel geleide onderneming, die investeerde in nieuwe technologie. En dat is nu juist het punt, stelt Christensen in zijn indringende boek 'Het innovatiedilemma'. Vernieuwende ondernemingen, die goed naar hun klanten luisteren, laten kansen die ontwrichtende innovaties bieden, liggen omdat hun klanten er nog niet aan toe zijn. Vervolgens worden zij voorbijgestreefd door nieuwkomers op de markt. Hoe managers dat lot kunnen voorkomen, laat Christensen zien. Hij schetst de principes van ontwrichtende innovaties en biedt managers een praktisch kader om met succes het innovatiedilemma op te lossen.

Inhoudsopgave
In gratitude
Introduction

Part 1: Why great companies can fail
1. How can great firms fail? Insights from the hard disk drive industry
2. Value networks and the impetus to innovate
3. Disruptive technological change in the mechanical excavator industry
4. What goes up, can't go down

Part 2: Managing disruptive technological change
5. Give responsibility for disruptive technologies to organizations whose customers need them
6. Match the size of the organization to the size of the market
7. Discovering new and emerging markets
8. How to appraise your organization's capabilities and disabilities
9. Performance provided, market demand and the product life cycle
10. Managing disruptive technological change: a case study
11. The dilemmas of innovation: a summary

The innovator's dilemma 'Book Group Guide'
Index
About the author|

Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9780060521998/
the_innovators_dilemma_clayton_christensen?affiliate=1910

Dagelijks Innoveren.
Jeff Gaspersz
Via Bol.com
Dagelijks innoveren
Dagelijks innoveren
Jeff Gaspersz

Via Managementboek.nl
Samenvatting.
Bent u op zoek naar simpele en praktische adviezen om uw team, afdeling of organisatie innovatiever te laten zijn? Zoekt u naar kansen om de creativiteit van mensen in de organisatie intensiever te benutten? Dit boek biedt u in korte hoofdstukken een schat aan concrete tips waar u direct mee aan de slag kunt. Sla dit boek open en lees een willekeurig gekozen hoofdstuk. U krijgt gegarandeerd ideeën voor innovatiegerichte acties.

Inhoudsopgave
Voorwoord
Leeswijzer

Dagelijks Innoveren.
1. Bepalen van de innovatiefocus
Waar ligt de innovatiefocus?
De gedroomde organisatie
Van kennis naar kansen
Radicaal of incrementeel?

2. Creëren van betrokkenheid met innovatie
Breng innovatie dichtbij het werk
Innoveren met beelden
Vrijwillig innoveren
De kracht van de verwachting
Innovatiegericht leidinggeven
Topmanagers en innovatie

3. Ontwikkelen van innovatiegerichte competenties
Omschrijf innovatiegerichte competenties
Praktische tips voor innovatiegerichte personeelsmanagers
De inkoper als bron voor innovatieve ideeën
Versterken van de persoonlijke creativiteit
Versterk het kansgericht denken
Leer te solobrainstormen

4. Scheppen van een stimulerend innovatieklimaat
Onderzoek het innovatieklimaat
Stimuleer tot sociale innovatie
Bespreek bij elk werkoverleg nieuwe ideeën
Formeer een innovatiekatalyserend team
Organiseer initiatieven tot kennisdeling
Haal kunstenaars in huis
Organiseer creatieve minisessies

5. Vieren en leren van de oogst en realisatie van ideeën
Organiseer de ideeënoogst
Realiseren van innovaties
Waarderen en vieren van innovatiesuccessen

Tot slot: reflecteren en leren over de versterking van innovatiekracht
Met dank
Literatuur
Over de auteur
Noten
Register
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789043017282/
dagelijks_innoveren_jeff_gaspersz?affiliate=1910