Individuele kwaliteiten en teambuilding.

Een leuke oefening om individuele kwaliteiten en teamontwikkeling met elkaar te combineren. 
(Bron: niet bekend)

 1. Ga als team in een cirkel zitten.
 2. Zet er een flip-over bij.
 3. Zet in de cirkel 2 lege stoelen naast elkaar neer.
 4. Teamlid 1 gaat op een van de lege stoelen zitten.
 5. De andere teamleden noemen allen een kwaliteit van teamlid 1. Maar iedereen moet een verschillende kwaliteit noemen.
 6. Teamlid 1 luistert er naar, zegt niets en geeft geen non-verbale signalen.
 7. De begeleider schrijft alle genoemde kwaliteiten op de flip-over.
 8. Teamlid 1 gaat op andere lege stoel zitten, kiest één van de door zijn collega’s genoemde kwaliteiten uit en geeft aan:
  – wat h/zijn van de aangegeven kwaliteiten vindt;
  – hoe h/zij deze verder kan ontwikkelen en hoe h/zij deze (beter) kan inzetten voor het team.
 9. Discussie tussen overige teamleden en teamlid 1 over de gekozen kwaliteit.
 10. Volgende teamlid gaat op lege stoel zitten
 11. Stappen 1-8
 12. Etc.