Innovatie: systematisch en persoonlijk.

Er zijn diverse modellen beschikbaar die laten zien hoe innovatie werkt en die verklaren waarom sommige aanpakken wel werken en andere niet. Wat echter vaak ontbreekt, is systematisch onderzoek dat nagaat in hoeverre deze descriptieve modellen ook prescriptieve waarde hebben. Met andere woorden: in hoeverre geven deze modellen mensen in de praktijk ook handvatten om zelf te werken aan innovatie? Dit artikel presenteert de bevindingen van een onderzoek dat als doel had de
waarde voor de praktijk vast te stellen van elf ontwerpprincipes voor innovatie. Een combinatie van een systematische en een persoonlijke benadering lijkt het meest kansrijk bij het werken aan innovatie. Klik op: Innovatie: systematisch en persoonlijk 
Met toestemming van de auteur, Suzanne Verdonkschot, gepubliceerd. Ze is gepromoveerd op dit onderwerp.