Integriteit: blijf trouw aan jezelf

Soms lees ik wel eens van die tijdschriftjes alleen vanwege de leuke verhaaltjes die er in staan. Nee, dat is niet de Privé of de Story. Maar wel 'het Beste'. Uit dit blad komt het onderstaande artikeltje 'Integriteit: blijf trouw aan jezelf', geschreven door Denis Waitly.
Binnen de overheid neemt het integriteitsbeleid een belangrijke plaats in. In dit kader lijkt het mij de moeite waard om onderstaande principes eens te toetsen aan de dagelijkse (politieke) realiteit. En in het verlengde daarvan na te denken over de vraag:"Hoe geef ik mijn geweten een plaats in de dagelijkse uitvoering van mijn werkzaamheden?"

Mijn grootouders waren de mening toegedaan dat je ofwel een eerlijk en fatsoenlijk mens was of je was het niet. Daar tussen in bestond niets. Aan de muur van hun huiskamer hing een eenvoudige spreuk:'Het leven is als pasgevallen sneeuw; elke stap die je zet laat duidelijke sporen achter.' Ze hoefden dat niet toe te lichten. Ze  droegen de spreuk uit in de manier waarop ze leefden. Ze begrepen instinctief dat integriteit inhoudt dat je een persoonlijke norm hanteert van morele en ethische waarden, waaraan je te allen tijde trouw blijft. Integriteit is een innerlijke meetlat voor iemands gedrag. Helaas is dat tegenwoordig een zeldzaamheid. Toch is het onmisbaar in deze maatschappij.  Een goede test van deze deugd is wat ik de integriteitstriade noem. Deze bestaat uit drie sleutelprincipes:

Houd onder druk vast aan je overtuigingen.
Neem het voorbeeld van een operatiekamerassistente op de eerste dag van haar nieuwe baan. Het is haar taak er voor te zorgen dat alle instrumenten en materialen na afloop van een operatie weer compleet zijn. Tijdens een buikoperatie zegt de verpleegkundige tegen de chirurg:"U hebt maar 11 tampons verwijderd, en we hebben er 12 gebruikt. We moeten de laatste dus nog vinden.'
'Ik heb ze allemaal verwijderd,' stelt de arts dus we gaan de pati?nt nu dichtmaken.'
'dat kunt u niet doen, dokter', werpt de OK-assistente tegen. Glimlachend tilt de arts zijn voet op, waaronder de 12-de tampon ligt.'U bent een uitstekend verpleegkundige,' zegt hij tegen haar. Wanneer je zeker weet dat je gelijk hebt, moet je hier ook aan vast houden.
(vraag: in hoeverre zeggen wij wel eens open en bloot tegen een Minister of (hogere) leiding gevende:"Dat kunt U niet doen vanwege <negatieve consequenties>." Of in hoeverre heb jij zo'n houding in het bedrijf waar je werkt als je in jouw geval niet bij de overheid werkt?
N.B, De Tsjechische president Havel zegt wel eens dat hij politici wil stimuleren hun geweten te gebruiken bij de uitoefening van hun werkzaamheden)

Hanteer het principe: ere wie ere toekomt.
Wees niet bang dat anderen misschien een beter idee hebben of wellicht slimmer zijn dan jijzelf.
David Ogilvy, de oprichter van het reclamebureau Ogilvy & Mather, maakte dit zijn nieuwe directeuren duidelijk door ieder een Russische matroesjka te sturen met 5 steeds kleinere poppetjes er in. Zijn boodschap zat in het kleinste poppetje:"Als wij allemaal mensen in dienst nemen die kleiner zijn dan wij zelf, zullen wij een bedrijf worden van dwergen. Als ieder van ons daarentegen mensen aanneemt die groter zijn dan hij zelf, wordt Ogilvy & Mather een bedrijf van reuzen.'
En dat is nu precies wat het bedrijf geworden is. Een van de grootste en meest gerespecteerde reclamebureaus ter wereld.
Stel jij bent leiding gevende: denk eens na over de vraag hoe jij kijkt/omgaat naar/met medewerk(st)ers die slimmer dan jij zijn? Of wat vind jij van collega's die beter dan jij zijn? Wat doet jouw dat gevoelsmatig?

Wees eerlijk tegenover jezelf.
Mensen die geen innerlijke waarden hebben, hechten een groot belang aan uiterlijkheden – hun voorkomen en hun status – om een goed gevoel over zichzelf te hebben. Ze zullen onvermijdelijk alles doen wat in hun macht ligt om deze fa?ade overeind te houden, maar ze zullen slechts heel weinig doen om hun innerlijk gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen en tot persoonlijke groei te komen.
Wees dus jezelf. Verdoezel de minder leuke aspecten in je leven niet. Zie de werkelijkheid onder ogen en treedt de uitdagingen in het leven op een volwassen manier tegemoet.

Zelfrespect en een zuiver geweten zijn de peilers van je integriteit en vormen een bron van verrijking voor je relaties met anderen.
Integriteit houdt in dat je handelt omdat dat de juiste handelwijze is en niet omdat dat 'in' is, of politiek correct.
Een leven waarin je vasthoudt aan je principes en niet bezwijkt voor de verleidelijke sirenenzang van een gemakkelijke ethiek zal uiteindelijk het waardevolste blijken. Het zal je de 21-ste eeuw invoeren zonder dat je in de achteruitkijkspiegel je sporen hoeft te controleren. Dat is de les die ik van mijn grootouders heb geleerd