Investing in people II

Enige maanden geleden schreef ik een korte mail over Investors in People (IIP). Een keurmerk voor Personeelsbeleid waar ik een erg goed gevoel van kreeg.

Wat is dat ook al weer, IIP?
IIP biedt een keurmerk. Het keurmerk waardeert organisaties openlijk wanneer zij de ontwikkelingen van medewerk(st)ers op een systematische, coherente en effectieve wijze aanpakken.. De methodiek biedt een waarborg dat de hectiek van alledag niet de aandacht voor de permanante duurzame ontwikkeling van mensen verdringt. Het keurmerk is echter meer dan een methodiek. Het is een Standaard met de filosofie die er van uitgaat dat een organisatie alleen wendbaar, weerbaar en innoverend kan zijn wanneer de medewerk(st)ers dat ook zijn. Het gaat er over hoe mensen in een lerende organisatie zijn te motiveren, te boeien en te binden.

Enkele statements van deelnemers die het IIP keurmerk hebben behaald:
?IIP biedt de context voor levenslang leren in de kenniseconomie'
?Managers moeten door IIP waarmaken wat ze zeggen.'
?Door IIP zie je bepaalde structuren/links in het personeelsmanagement. Het geeft een verdiepingsslag.'
?Door IIP hebben wij bepaalde zaken opgepakt die te lang bleven liggen zoals een introductie en begeleidingsbeleid.'
?IIP biedt een kader om na te denken over P-beleid.'
?IIP heeft geleid tot een lager ziekteverzuim.'
IIP heeft gezorgd voor een grotere betrokkenheid van mensen aan onze organisatie'
Effin, kijk zelf eens op hun website: http://www.iipnl.nl