Praktijk- en OntwikkelFeedback: het PrOF – model.

Veel nieuwe medewerkers in kennisintensieve organisaties blijken niet geleerd te hebben hoe ze slim feedback kunnen vragen én ontvangen. En dat terwijl feedback cruciaal is voor je ontwikkeling in de praktijk. In gesprek met jonge medewerkers is eens gekeken welke feedback ze écht relevant vonden. Dat leverde het PrOF-model op: een eenvoudige Praktijk- en OntwikkelFeedback  – checklist.
Klik op: Het PrOF – model

Max Herold