Theorie U.

Samenvatting van het boek ‘Theorie U – Leiding vanuit de toekomst die zich aandient’ van C. Otto Scharmer; uitgeverij Christofoor, Zeist 2010. Inleiding en samenvatting door Bram Castelein.

Inleiding
Het sociologische micro macro vraagstuk of mensen structuren maken of structuren mensen, wordt in dit boek op boeiende wijze in een vernieuwend licht gezet. Theorie U geeft zowel een theoretisch kader, als een actiegerichte oriëntatie. De mens moet het heft in handen nemen om datgene wat de toekomst ons aanreikt te kunnen zien, te verkennen en te implementeren.

Dat is anders dan de doorgaans gebruikelijke aanpak waarbij we naar het verleden kijken en niet voorbij onze mentale modellen komen, waardoor veranderingen voor een betere samenleving niet tot stand komen, omdat ze een extrapolatie zijn van hetgeen we al weten.

Theorie U is een inspirerend perspectief waarbij we onszelf ten diepste ontmoeten als voorwaarde voor constructieve verandering, maar pas op er liggen ook gevaren op de loer, die die verandering negatief kunnen ombuigen ….
Klik op: Artikel Theory U

Meer weten?
Via Bol.com


Theorie U
Otto C. Scharmer

Via Managementboek.nl
Samenvatting van 'Theorie U (Nederlandse vertaling)'
Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft? Otto Scharmer nodigt ons uit om de wereld op een nieuwe manier te zien. Waar en hoe we onze aandacht inzetten is de sleutel tot wat we creëren. Hetgeen ons vaak weerhoudt om ‘in het nu te zijn’, is wat Scharmer onze blinde vlek noemt, een plek in ons innerlijk waaruit we handelen. Het is van het grootste belang om ons van deze blinde vlek bewust te worden. Door het U-proces te doorlopen leren we in contact te komen met ons ware zelf. Scharmer noemt dit ‘presencing’, ‘to sense and bring in the present one’s highest future potential’, ofwel het hoogst haalbare toekomstige potentieel waar te nemen en in het nu te realiseren. Theorie U wordt daarom gezien als hét nieuwe managementboek van deze tijd: niet uitgaan van het verleden, maar uitgaan van hoe de toekomst zich in het nu manifesteert! Inmiddels werken wereldwijd vele organisaties en adviseurs volgens Theorie U.
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789060386323/
theorie_u_nederlandse_vertaling_otto_scharmer?affiliate=1910