Wie gebruikt de hoeden van de Bono?

Bron: boeken van De Bono/site Universiteit Twente

Iedereen heeft er wel eens een keer van gehoord. Van de zes hoeden van De Bono. Zes manieren om naar een probleem te kijken resp. op te lossen. Maar wie weet eigenlijk wat ze inhouden? En wie gebruikt ze ?berhaubt? Jammer.
De zes denkhoeden komen overeen met zes kleuren hoeden, met elk een bepaalde denkstijl of zoals je wilt perceptie of referentiekader. Het lijkt een beetje op wat de metafoor van de zoeklichten wordt genoemd. Als je zoeklichten vanuit verschillende invalshoeken naar een bol laat kijken dan levert dat verschillende soorten informatie op.

Het geheel van de invalshoeken levert een completer beeld op dan elke invalshoek afzonderlijk.
De essenties van de verschillende denkhoeden zijn als volgt:

De witte denkhoed:
Maagdelijk wit denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie wordt er gevraagd naar informatie die bekend is en noodzakelijk.
De rode denkhoed:
Een rode waas voor de ogen, in de vorm van emoties en gevoelsoordelen, alsmede vermoedens en ingevingen (intu?tie).
De gele denkhoed:
Zonneschijn, helderheid en optimisme. Positieve beoordeling, constructieve bijdrage, opsporen van kansen (opportunisme).
De groene denkhoed:
Vruchtbaarheid. Creativiteit, zaden die ontkiemen en tot wasdom komen, beweging, provocatie. Alternatieve en nieuwe idee?n zijn welkom.
De zwarte denkhoed:
De advocaat van de duivel. Negatieve beoordeling, waarom iets niet zal functioneren.
De blauwe denkhoed:
Afstandelijkheid en controle, de dirigent van het denken, denken over het denken.

Opzet van een bijeenkomst.
Tijdens een sessie kan iedereen een andere hoed op zetten, waardoor iedereen meerdere invalshoeken hebt ten aanzien van je probleem. Natuurlijk kan je met de gehele groep dezelfde hoed op zetten, zodat je samen een belemmering tijdelijk naast je neerlegt.
De hoeden maken het ons mogelijk om dingen te denken en uit te spreken die we anders nooit hadden kunnen denken en zeggen.

Ook word je in staat gesteld om je aandacht te richten op elk aspect. Systematisch kan je met behulp van de zes denkhoeden je aandacht op een aspect richten. De zes denkhoeden bieden een goede mogelijkheid om een creatief proces doeltreffend en gemakkelijk te maken.
We hebben zo'n uitspraak dat je soms een ander petje moet opzetten als je een bepaalde functie hebt/een andere rol hebt te vervullen. Spelen met de petjes van de Bono is ongetwijfeld een effectieve toevoeging daarbij.