De gelukkige werk/ondernemer.

'Over je problemen praten maakt je niet gelukkiger’
– Martin Seligman –

Het punt is dat er teveel geld wordt verspild aan The Pleasant Life, terwijl we daar dus het minst gelukkig van worden. Verspil niet teveel tijd en geld aan het nastreven van positieve emoties, want dat levert per saldo weinig geluksgevoel op.
– Martin Seligman –

Hoe versimpelt u?
Selligman: ‘Door te investeren in betekenis en horen bij iets dat groter is dan ikzelf. Weten wat je sterkste kracht is en die kunnen inzetten om doelen te bereiken die groter zijn dan jezelf.

Als mensen blijer worden van de dingen waar ze goed in zijn, dan kan het onderwijs een rol spelen bij het verhogen van die vorm van rijkdom.
– Martin Seligman –

Hij stond met zijn vijfjarige dochter in de tuin te werken. Zingend en dansend gooide ze het onkruid in de lucht. Geërgerd door deze afleiding gaf hij haar een snauw, waarna het kind afdroop. Even later kwam ze terug met de mededeling dat ze met haar vader wilde praten. Haar boodschap was simpel, maar voor een vijfjarig kind op z’n minst ongewoon: “Papa, weet je nog hoe ik altijd jengelde? Toen ik vijf werd, besloot ik dat ik nooit meer zou jengelen. Dat was het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. En als ik kan stoppen met jengelen, kan jij stoppen een brombeer te zijn.”
De vader was stomverbaasd maar moest zijn dochter gelijk geven. Martin Seligman (1942) was ondanks zijn maatschappelijke succes al vijftig jaar een brombeer.

Problematische psychologie.
De traditionele psychologie heeft zich bijna altijd gericht op problemen. De psychoanalyticus Adam Phillips constateerde dat de psychologie zich decennia lang vrijwel uitsluitend gericht heeft op de pathologische kant van het menselijk gedrag. In Going Sane schrijft hij dat we geobsedeerd zijn door gekte, geestesziekte en psychische stoornissen, terwijl de andere kant, geestelijke gezondheid, systematisch wordt onderbelicht.

Seligman vond dat uiteindelijk erg eenzijdig, en begon te onderzoeken wat mensen gelukkig maakt. Zo legde hij de basis voor de positieve psychologie, die steeds meer erkenning geniet. Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die zichzelf drie doelen stelt:

– het onderzoeken van de sterke punten (wat maakt dat iemand ergens goed in is), naast het werken aan zwaktes;
– verder bouwen op de beste dingen in het leven, eerder dan problemen te herstellen;
– het normale leven van mensen waardevoller maken en het verbeteren van talent, naast het genezen van mentale ziektes.

Wat betekent positieve psychologie voor een onderneming?
Ik zijn onderzoeken constateert Seligman dat gelukt begint door het ontwikkelen van een aantal universele waarden zoals trouw, eerlijkheid en vriendelijkheid. Als je die weer combineert met je eigen persoonlijke talenten én een verheven doel, heb je een reële kans een gelukkige ondernemer te worden

Box: Gelukkige werknemers.
Geluksgevoel van medewerkers, zegt Seligman, draagt bij aan het succes van een onderneming. Er is aangetoond dat gelukkige mensen meer verdienen, minder vaak ziek en afwezig zijn, en langer in hun baan blijven. Maar dat dringt maar langzaam door tot het bedrijfsleven. Neem de Amerikaanse marine: de technische eisen aan materieel zijn enorm hoog, terwijl de kwaliteitseisen aan werkomstandigheden erg laag zijn.

Gelukkige mensen zijn volgens Seligman optimisten en die geven minder snel op. Uit onderzoek onder professionele zwemmers is bijvoorbeeld gebleken dat optimistische zwemmers beter presteren nadat ze verslagen zijn, terwijl pessimisten daarna langzamer zwemmen. Dat komt omdat optimisten meer veerkracht hebben, beter een tegenslag kunnen verwerken en zich niet uit het veld laten slaan.’

Dankbaarheid. Richting je klanten
Een andere belangrijke factor is het vermogen om dankbaar te kunnen zijn. Hoe meer dankbaarheid je voelt voor de mensen om je heen, maar ook voor je klanten, hoe gelukkiger je je voelt.
Ook je klanten zullen het waarderen als je aan hen dankbaarheid toont Niet met de bedoeling ze nog iets te verkopen maar alleen om ze te bedanken voor het feit dat ze jou helpen om van je onderneming een goed lopend bedrijf te maken.
Bouw dus aan een onderneming met een hart

Bronnen en meer weten?

Gelukkig zijn kun je leren.
Auteur: Martin Seligmans

Hoe wordt u écht gelukkig? Door te letten op uw fouten en zwakheden? In de klassieke psychoanalyse werd altijd de nadruk gelegd op het negatieve, maar daar gaan mensen zich over het algemeen niet beter van voelen.
U kunt u wel beter gaan voelen door uit te zoeken wat uw kwaliteiten zijn, en die in te zetten voor iets wat groter is dan uzelf. Als grondlegger van de positieve psychologie laat Seligman zien hoe u kunt leren gelukkig te zijn door juist uw sterke punten, talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Dit boek wordt ook wel dé internationale handleiding voor geluk genoemd.
Zie: http://www.managementboek.nl/boek/9789049100469/gelukkig_zijn_kun_je_leren_martin_seligman?affiliate=1910

Verdere informatie:
http://www.simplifylife.nl/overview.php?cid=407
http://www.mt.nl/Archief/156074/Doe_het_zelf_geluk.html
http://www.loopbaan.nl/site/Werk%20en%20Leef/Inspiratie%20,-a-,%20Geluk/Martin_Seligman_-_goeroe_positieve_psychologie.aspx
http://managementscope.nl/magazine/artikel/45-optimisme-goeroe-seligman