De ideale business voor jongeren.

Het beeld voor de gemiddelde hoogopgeleide jongere in Nederland blijkt er helemaal niet zo rooskleurig uit te zien. De overheid, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de crisis… veel lijkt deze groep momenteel tegen te zitten.

Jongeren van nu, en misschien wel juist de hoger opgeleiden onder hen, dienen zich te beseffen dat de goedbetaalde middenklasse-banen van weleer in rap tempo verdwijnen.  Die komen ook niet meer terug. Daarop gaan wachten, door bijvoorbeeld nog maar weer eens een extra masterstudie te gaan doen, heeft dan ook wellicht niet heel veel zin.  Helemaal een samenleving zonder vaste contracten zijn we nog niet, maar die kant gaat het wel op. Een uitzondering daargelaten wordt de keuze voor veel hoogopgeleide jongeren tussen telkens een tijdelijk, flexibel baantje, of ondernemerschap. Dat zijn de twee opties.

Ondernemerschap
Op ons bericht ('Jong, hoogopgeleid en geen cent te makken') ontvingen we tientallen reacties. Velen bleken het geschetste beeld wel te herkennen. Zie: http://tinyurl.com/pornb9h 
Mede door de omstandigheden gedwongen blijken er ook steeds meer hoogopgeleide jongeren – en anderen die geen aansluiting meer vinden op de arbeidsmarkt – serieus ondernemerschap te overwegen. Om de kans op succes daarbij zo groot mogelijk te laten zijn, wezen we jaren geleden al eens op de  12 aandachtspunten voor het 'ideale bedrijf'. Nu door de crisis gedwongen steeds meer personen ondernemerschap overwegen willen we daar nogmaals op wijzen.

Kent u zelf wellicht startende ondernemers of bekenden met plannen daartoe? Wijs hen als vriendendienst dan even op onderstaande aandachtspunten. Het hier tijdig goed van doordrongen zijn kan uiteindelijk het verschil betekenen tussen falen en succes…

De 12 aandachtspunten voor het ideale bedrijf:

 1. Bij het ideale bedrijf is 'de wereld' uw klant. 
  In plaats van dat uw producten of diensten enkel een lokale buurt of zelfs een hele stad bedienen, heeft u in het ideale geval de hele wereld als potentiële klant.
 2. Het product of de dienst kent een inelastische vraag.
  Inelastisch betekent simpelweg dat mensen uw product graag willen (of moeten) hebben en dat voor hen de prijs ervan van ondergeschikt belang is.
 3. Het product kan niet gemakkelijk vervangen of nagemaakt worden.
  Het product dient origineel te zijn of door copyrights, patenten of anderszins door competitieve voordelen beschermd te zijn.
 4. Het ideale bedrijf heeft nauwelijks behoefte aan personeel.
  Feitelijk geldt: hoe minder personeel, hoe beter. Denk aan bedrijven die vrijwel alle niet-kernbedrijfsactiviteiten hebben uitbesteed, hetgeen
  afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld productie, marketing of facturering kan zijn.
 5. Het ideale bedrijf kent weinig overhead.
  Er is geen duur kantoorpand nodig, geen grote hoeveelheden elektriciteit,
  geen noodzakelijk adverteren, geen juridische ondersteuning, geen dure
  werknemers en evenmin is sprake van veel inventaris.
 6. Het ideale bedrijf vereist geen grote investeringen in bijvoorbeeld machines.
  In andere woorden, van zogeheten gebonden kapitaal is geen sprake.
 7. Het ideale bedrijf kent een sterke vrije cashflow.
  Van te ontvangen betalingen die pas ver in de toekomst plaatshebben is geen sprake.
 8. Het ideale bedrijf kent relatief weinig overheidsbemoeienis en regulering.
  Hoe minder bemoeienis hoe beter.
 9. Het ideale bedrijf is makkelijk verplaatsbaar.
  Wanneer u besluit dat u de wintermaanden toch liever in Zuid-Spanje dan in Nederland doorbrengt, is dit voor wat betreft het ideale bedrijf geen enkel probleem.
 10. Een cruciaal en vaak vergeten element: het ideale bedrijf biedt u intellectuele voldoening.
  Wanneer sprake is van intellectuele voldoening zult u merken dat u uw werkzaamheden voor uw bedrijf helemaal niet eens als werk ziet.
 11. Het ideale bedrijf zorgt ervoor dat u veel vrije tijd heeft.
  In andere bewoordingen, het is geenszins noodzakelijk dat u 12, 16 of zelfs 18 uur per dag 'werkt'. De vele 'vrije tijd' zorgt er vervolgens voor dat u tijd hebt om AAN uw bedrijf te werken, in plaats van genoodzaakt bent om IN uw bedrijf te moeten werken. Bij tijdrovende beroepen als advocaat of strategieconsultant is dit vaak lastig te verwezenlijken tenzij men hiervoor mensen in dienst neemt.
 12. Zeer belangrijk: bij het ideale bedrijf is uw inkomen niet afhankelijk van het aantal uren dat u aan het werk bent (veel advocaten en dokters
  bijvoorbeeld moeten, wanneer ze meer willen verdienen, simpelweg meer uren maken).
  Bij het ideale bedrijf verkoopt u net zo makkelijk aan 1, 100 of 10.000 klanten.

Neem ruim de tijd om eens goed over deze twaalf aandachtpunten na te denken wanneer u overweegt om ondernemer te worden. In het begin zijn dit soort zaken veel makkelijker bij te stellen dan in latere stadia van ondernemerschap…

Hendrik Oude Nijhuis
Juli 2013

Meer weten over je eigen product en je ideale bedrijf?
Lees: Ondernemen natuurlijk!
Het boek stimuleert je met talloze praktische voorbeelden hoe eigen talenten te vinden en om te zetten in ondernemersproducten.
Klik op:
http://www.managementboek.nl/boek/9789081202220/
ondernemen-natuurlijk-max-herold?affiliate=1910
 

De 12 punten zijn ontleend aan het artikel 'The Perfect Business' van Richard Russell (zie
http://ww2.dowtheoryletters.com/DTLOL.nsf/
htmlmedia/body_the_perfect_business.html
.