De P&O-er als “graduate member

Stuk en bewerking uit een artikel van Ron van Gelder uit de PW van september 2000.

Investor in People, een Brits product, begint in Nederland meer en meer bekend te raken.
Maar de Britten hebben ook nog een andere vorm van certificatie die ik hier eens onder de aandacht wil brengen. Namelijk die voor de personeelsmanager zelf.

Artsen hebben een papiertje nodig om hun vak uit te oefenen, P&O-ers niet. Logisch volgens de een, niet logisch volgens de ander. 
Het Britse CIPD-certificaat (Chartered Institute of Personnel and Development) blijkt echter statusverhogend te werken en heeft dientengevolge alleen al een grote aantrekkingskracht. Ook in Nederland zijn de eerste stappen op het gebied van een bijzondere vorm van certificering van P&O-functionarissen gezet. 
(Persoonlijke noot MH: 'Alhoewel ik het gevoel heb dat het in Nederland toch nog niet zo hard aanslaat.') 

Enkele duizenden Britse P&O-ers beginnen deze maand aan een postacademische opleiding voor het felbegeerde certificaat van de Britse beroepsvereniging Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Ze hopen zich te voegen bij de kleine honderdduizend leden die het certificaat al bezitten en die zich om die reden 'graduate member' mogen noemen. De opleiding die overzee aan vrijwel alle business schools wordt gegeven, maakt de Britse P&O-er tot de best opgeleide ter wereld.

Of ze dat ook tot betere vaklieden maakt? De Britse hoogleraar HRM Chris Brewster meent van wel. Hij onderzocht op verzoek van de World Federation of Personnel Management Association (WFPMN) wereldwijd de competenties van P&O-ers en het gewicht van hun opleidingen. Blijkens het onderzoek, waarvan de resultaten al medio 2000 werden gepresenteerd, is lang niet overal helder wat de gemiddelde P&O-er wordt geacht te weten en te kunnen, Slechts een kwart van de senior personeelsmanagers in de wereld is opgeleid in personeelsmanagement. De meesten deden andere studies, vari?rend van sociologie in Zweden tot rechten in Spanje.

Is dat erg? Ja, vinden de meeste ondervraagde personeelsmanagers. Driekwart acht het van belang dat met name de senior P&O-ers een academische of postacademische studie op P&O-gebied hebben gevolgd. Brewster stelt dat 'de kennis en vaardigheden van de P&O-ers de enige barri?res zijn voor de groeipotentie en verdere ontwikkeling van het P&O-vak'.

De status van het certificaat is in 2000 bekrachtigd door de Britse overheid. De beroepsvereniging heeft in navolging van bijvoorbeeld de organisaties van artsen en accountants een C voor haar naam geplaatst en zich omgedoopt tot Chartered Institute of Personnel and Development. De Britse personeelsmanagers staan nu qua status op gelijke voet met andere, academisch geschoolde professionals als artsen, advocaten en accountants.
Inmiddels stelt een kwart van de Britse bedrijven certificering als eis en bij de anderen heb je ermee een streepje voor.